A A A A A
Bible Book List

Tkabˈ Tuˈj Pegr 2 Mam, Central (MVC)

Aye xnaqˈtzil nya toj tumil

Quˈn ikytaqtziˈn ojtxe, attaqxjal nyakuj yolil Tyol Dios kyxol aj Judiy, a nya twutzx; exsin ikyxjo jaˈlin kyxola. At xnaqˈtzil, a nya twutzx kyyol. Ex chebˈe nchi xnaqˈtzin noq kyximxjal, a aku qo naj tuˈn. Ex n‑el kyiˈn toklin qAjaw, a xkotpinkye toj il. Noq tuˈnjo lo, liwey kchi najil te jun majx. Nimxjal nxi lipe kyiˈj, noq tuˈn nxi kyqˈoˈn ambˈil tejo kyachbˈil. Ex noq tuˈnjo lo, nchi yolbˈinxjal nya bˈaˈn tiˈjjo qnimbˈil, a aku Tbˈanil Tqanil twutzxix. Noq kyaj tuˈn kykanbˈin pwaq kyiˈja; kyaj tuˈn kykubˈ sbˈuˈn kyuˈn, tuˈn jun xnaqˈtzbˈil kyeku. Me kchi najil te jun majx, quˈn atxix ojtxe bˈantnin tiˈj tuˈn kynaj.

Quˈn mipe xkubˈ tnajsin Dios kyil angel xkubˈ kybˈinchin, aye o chex lipe tiˈj tajaw il; qalaˈ ma chex t‑xoˈn toj najin, ex ma chi kyij ttzaqpiˈn toj qxopin, kˈlonqe tuˈn kxbˈil, tzmaxi aj tpon tqˈijil paˈbˈin. Ex mixpe kubˈ tnajsin Dios kyilxjal ojtxe, a nya wenqe; qalaˈ tzaj tsmaˈn nimku aˈ kyibˈaj, tuˈn kykyim. Me oˈkx Noé klet kyukˈa wuq tukˈa, quˈn wen te Noé, ex nyolintaq tiˈj jun chwinqil jikyin. Ex xi tqˈoˈn Dios qanbˈil tibˈaj xjal kyojjo tnam Sodoma ex Gomorra, noq tuˈn ttzˈeˈy te jun majx, tuˈn kyok te jun yekˈbˈil jaˈlin tiˈj tiˈ kbˈajil kyiˈjjo tkyaqil xjal, a nya wenqe. Me oˈkx Lot klet kyxol, a jun ichin wentaq, quˈn ma tzaj tbˈis, teˈ tok tkaˈyin kychwinqiljo xjal aj ilqe. Quˈn atzin ichin bˈaˈn, a najle kyxol, tzun nbˈisintaq toj tanmin junjun qˈij tiˈj tkyaqil il n‑ok tkaˈyintaq, ex n‑ok tbˈiˈntaq kyuˈnxjal, ayeˈ a nya tzyuˈn kyibˈ. Ikytziˈn, bˈiˈn quˈn qa nchi kletjo xjal tuˈn qAjaw, tojjo tkyaqil n‑ikyˈx kyiˈj, quˈn qˈoˈn kyibˈ te. Me meqetzin kye, a nchi bˈinchin nya wen, iteˈkx tjaqˈ tkawbˈil Dios jaˈlin, ex aj tul tqˈijil paˈbˈin, kchi xeˈl toj najin te jun majx. 10 Ex kkawil Dios kyibˈajjo a lipcheqex tiˈjjo kyachbˈil, a ojtxe kyten, ex n‑el kyiˈjlin alkyechaqku kyoklin kawil. Ma kuj kynabˈl, ex njaw kynimsin kyibˈ. Ntiˈ kyxobˈil tuˈn kyyasin kyiˈj angel ex jniˈ taqˈnil tajaw il. 11 Me meqetzin kyeˈ t‑angel Dios, exla qa nimxix kyoklin ex nimxix kyipin, ntiˈ n‑okx kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kypatin, ex tuˈn kyyasin kyiˈjjo tajaw il ex jniˈ nmaq tkawbˈil. 12 Me ayetzin xjal lo, nchi yasin kyiˈjjo a mi n‑el kynikyˈ te. Ntiˈ kynabˈl, qalaˈ ikytzin kyteˈn tzeˈnqeku txuk toj kˈul, a il tiˈj tuˈn kyok tzyet, ex tuˈn kykubˈ yuchˈit te jun majx. 13 Ok ktzajil nya wen kyibˈaj tuˈn Dios, tuˈn kybˈinchbˈin nya wen. Quˈn toj kywutz, jun tzaljbˈil tuˈn nxi kyqˈoˈn kyibˈ jun paqx tzeˈnku ntqanin tachbˈil kyxmilil. Ayejo xjal luˈn, jun txˈixwejil ex jun tzˈil kyxola, quˈn exla qa nchi waˈn kyukˈiy kyxol Ttanim Dios, me nchi jyoˈn tumil tuˈn kyok lipe tiˈj bˈinchj il. 14 Quˈn tkyaqil qya, aj tok kykaˈyin, n‑el kyanmin kyiˈj tuˈn kykyˈaˈjin kyukˈa, ex mi nchi sikyte tuˈn kybˈinchin aj pajil. Ex kukx nchi xmoxin kyiˈjjo a nya kujqe toj kynimbˈil. At‑xix kynabˈl tuˈn tpon kykˈuˈj tiˈj tiˈchaqku, me at tqanbˈil Dios kyibˈajjo xjal luˈn. 15 Quˈn ma chi naj noq tuˈn ma chi el txalpaj tiˈjjo bˈe jikyin. Ex ma chi ok lipe tiˈjjo tumil tuˈn Balaam ojtxe, a tkˈwal Beor, a tajtaq tuˈn tkanbˈin pwaq noq tuˈn jun tumil nyakuj tzajnin te Dios. 16 Me bˈeˈx ok miyoˈn tuˈn Dios tiˈjjo til, noq tuˈn tyoljo bur, a mibˈin yolin. Me tuˈn Dios, bˈant tyolin tzeˈnku jun xjal noq tuˈn tweˈ a kabˈe tkˈuˈj Balaam.

17 Me ayetzin xnaqˈtzil nya wen luˈn ikyqetziˈn tzeˈnku jun xoch ntiˈ aˈ toj, quˈn ntiˈ Tyol qMan kyukˈa; ex tzeˈnku jun muj iqin tuˈn kyqˈiqˈ, a jun paqx n‑ikyˈ. Me ma kubˈ tqanbˈil Dios kyibˈaj, a tuˈn kyten toj manyor qxopinx te jun majx. 18 Quˈn nchi yolin tukˈa jun yol tbˈanilx, noq tuˈn kynimsin kyibˈ, me ntiˈ tajbˈin kyxnaqˈtzbˈil. Quˈn noq kyuˈn kytzeq ex jniˈ achbˈil, a ntqanin kyxmilil, kyaj tuˈn kyxmoxin kyiˈjxjal, a nya kujqe toj kynimbˈil, ayeˈ tzmaqe n‑el kypaˈn kyibˈ kyiˈjjo bˈinchil il. 19 Aye xnaqˈtzil lo nchi suqin jun chwinqil te tzaqpibˈl nyakuj tbˈanilx wen, a nya il tiˈj tuˈn tkubˈ kynimin alkye nukˈbˈil. Me ayekupekye ma txi kyqˈoˈn kyibˈ toj tkyaqil kyachbˈil, me ntiˈ tumil tuˈn kytzaqpaj. Quˈn tuˈn ntiˈ kytzaqpibˈl, qa ma chi kubˈ tuˈnjo jun tiˈ, ex ayetzin kye xnaqˈtzil lo ma chi kubˈ tuˈnxjo kyil. 20 Me ayetzin kyeˈ, a o tzˈel kynikyˈ te qAjaw ex Klolqe Jesucrist, ma chi tzaqpaj kyeˈ te tkyaqiljo nya wen te twutz txˈotxˈ. Me qatzin qa ma txi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kymeltzˈaj juntl majl toj il, ma chi kubˈ tuˈn, ex nimxixla tqanbˈil Dios kyibˈaj, a tzeˈnku tej naˈmtaq kynimin. 21 Wenxitla kye xjal luˈn, noqit mi s‑el kynikyˈ tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, a twutzxix, tzeˈnku tuˈn tel kynikyˈ tejo a xjan Tyol Dios, ex tuˈn tel kypaˈn kyibˈ tiˈjjo a saj tqˈmaˈn kye. 22 Me noq tuˈn kymeltzˈaj juntl majl tojjo ojtxe kyten, ma japin teˈ kyyolxjal luˈn kyiˈj: Ma meltzˈaj tetxˈyan juntl majl waˈl teˈ t‑xabˈ; ex ikyxjo te kuch: Akxtaq tbˈaj txjet tiˈj, ma txiˈ juntl majl tolil tibˈ toj xoqˈlch.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes