Add parallel Print Page Options

Qo ok te jun tbˈanil aqˈnil te Jesucrist

Ay Timotey, tzeˈnku jun nkˈwala, qˈinks tibˈa tuˈn xtalbˈil tzaj tqˈoˈn teˈy tuˈn Dios, tuˈn tmujbˈil tibˈa tukˈa Crist, a Jesús. Nchin kubˈsin nwutza tey, tzeˈnkuxjo o tzˈok tbˈiˈn wiˈja, tej nyoliˈn kywutz txqan xjal, axsin kxel woqxeninjiˈy jaˈlin kye xjal, ayeˈ at tqˈuqbˈil tkˈuˈja kyiˈj, tuˈn kyok te xnaqˈtzil kye txqantl.

Tzikyˈxsin tuˈn toj aqˈuntl, tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ, quˈn ma tzˈoka te jun xoˈl qˈaqˈ te Crist, a Jesús. Quˈn ntiˈ jun xoˈl qˈaqˈ nxiˈ jyol juntl aqˈuntl, qa tokx te xoˈl qˈaqˈ, quˈn ex nlay tzˈel wen toj twutzjo a nejinel. Ex ikyxjo tzeˈn jun rinil, nlay kanbˈin jun chojbˈil, qa mi s‑ok tqˈoˈn tilil, tuˈn tjapin tuˈn, tzeˈnkuxjo nukˈbˈil. Ex ikyxjo tzeˈnku jun aqˈnil toj kojbˈil, il tiˈj nej tuˈn tok tqˈoˈn tilil taqˈin, tuˈn tjaw tchmoˈn yajxi twutz tawal. Ximinkuxixa wen tiˈj tkyaqiljo lo, ex ax qAjaw ktzajil qˈoˈnte tumil, tuˈn tel tnikyˈa te. Ex naˈnkuy t‑xilin Jesucrist; ax Dios, quˈn jatz anqˈin kyxol kyimnin, ex ok te ichin, quˈn tzajnin tiˈj tyajil qtzan nmaq kawil David. Atzin Tbˈanil Tqanil kolbˈiljo lo, a nxi nyoliˈn. Ex tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, nim yajbˈil n‑ikyˈx wuˈn, nyakuj tzeˈn jun ileqˈ, kˈloˈnqiˈn tuˈn kxbˈil tzaluˈn toj tze. Me metzin teˈ Tyol qMan Dios nlay kˈlet teˈ, qalaˈ lu teˈ nchˈiy wen tkyaqil twutz txˈotxˈ. 10 Tuˈnpetziˈn, n‑ikyˈx tkyaqiljo luˈn wuˈn, tuˈn kypajjo ayeˈ ma chi jaw tskˈoˈn qMan Dios, ex tuˈntzin kyklet tuˈn Crist, a Jesús, ex tuˈn kyxiˈ tukˈa toj tqoptzˈajiyil kyaˈj te jun majx.

11 Twutzxixjo yol, a qˈumle kyjaluˈn:
    Qa o qo kyim tukˈa tiˈj il tzaluˈn twutz txˈotxˈ,
ex qo jawil anqˈin juntl majl tukˈa te jun majx.
12     Ex qa ma tzikyˈx quˈn, qo kawil junx tukˈa toj kyaˈj.
    Qa ma tzˈel qikyˈin, ex ikyxjo qo elil tikyˈin.
13     Ex qa at jun xkyij ttzaqpiˈn tnimbˈil, me mete Crist kukx te tten te jun majx,
    ex nlay bˈant tuˈn tkyij ttzaqpiˈn Tyol,
a tuˈn tqˈon jun chojbˈil teˈyila junjun tzeˈnkux tbˈinchbˈin,
exla qa te tkyˈiwbˈil qibˈaj mo minaj,
    quˈn nlay ja ttxˈixpin Tyol, a o tqˈma.

Jun tbˈanil aqˈnil

14 Naˈnxjiy luˈn kye nimil, ex qˈonxa kynabˈl toj tbˈi Dios, tuˈn mi chi ja chˈotje kyiˈjjo yol ex xnaqˈtzbˈil, a ntiˈ tumil. Quˈn atzin chˈotjbˈil ntiˈ tajbˈin, quˈn ayetzin nchi bˈin tiˈj, noq kyjaˈ nchi jaw naje. 15 Qˈonka tilil tuˈn toka tzeˈnku jun aqˈnil tbˈanil twutz qMan Dios, tuˈntzin ntiˈ tuˈn ttzaj txˈixwiˈy tiˈjjo taqˈnbˈiˈn. Qalaˈ, yekˈimjiy Tyol tzeˈnkux tten. 16 Ikyˈimilijiy jniˈ kyyolxjal, a nya wen, quˈn ayetziˈn xjal nchi yolin ikyjo, noqx ipin kyxiˈ toj il. 17 Ex atzin kyxnaqˈtzbˈil ikyjo tzeˈnku jun yabˈil qxol, a chebˈe nxi lemimin, ex aku qo kyim tuˈn. Atzin xbˈajjo tukˈa t‑xnaqˈtzbˈil Himeneo exsin Fileto, 18 quˈn ma chi el txalpaj toj kynimbˈil. Nkyqˈmaˈn qa mi qo jaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin tukˈax qxmilil, qalaˈ o bˈaj teˈ toj qanmin, chi chiˈ. Tuˈntzintzjo luˈn, ma chi ok ten meltzˈil tumil, tuˈn kyjaw naj junjun toj kynimbˈil. 19 Me ate Dios o kubˈ qˈoˈnte tqˈuqiljo Ttanim, a nlay yekj, quˈn ate Dios o kujsin teˈ kabˈe Tyol lo: Tnejil, tojtzqiˈnqexix te Diosjo, aye o chi ok te te; ex tkabˈ; kykyaqiljo o chi nimin tiˈj, il tiˈj tuˈn tel kypaˈn kyibˈ tiˈj il.

20 Ikytziˈn tzeˈnku toj tja jun qˈinin, at laq tbˈanilxix wen, bˈinchin tukˈa qˈanpwaq ex saqpwaq, ex at junjun bˈinchin tukˈa tze ex junjun tukˈa tzˈaqbˈaj txˈotxˈ. At junjun nimxix toklin ex at junjun a mina. 21 Ikyxsin otoˈke tzeˈn kye laq: Qa qaj tuˈn ttzaj qˈoˈn qoklin tbˈanil tuˈn qMan Dios, il tiˈj tuˈn tel qpaˈn qibˈ tiˈj tkyaqil nya bˈaˈn, tuˈntzintla qajbˈin te Dios toj tkyaqiljo wen. 22 Tuˈnpetziˈn, ku tel oqa te tkyaqiljo achbˈil kye kuˈxin nya wen, ex lipeka tiˈjjo a tzˈaqlexix, ex tiˈj tnimbˈila, tkˈuˈjbˈila, ex tmujbˈil tibˈa junx kyukˈa aye nchi nimsin tbˈi Dios tukˈa kyanmin saqxix. 23 Mi tzˈok tbˈinjiy jniˈ chˈotjbˈil, a ntiˈ tumil, ex ntiˈ tnabˈl, quˈn bˈiˈn tuˈn, qa noq te joybˈil qˈojjo anetziˈn. 24 Quˈn jun taqˈnil qMan Dios ntiˈ tuˈn tten toj qˈoj, qalaˈ cheˈw tanmin tukˈa tkyaqil, tbˈanil tnabˈl tuˈn t‑xnaqˈtzin, ex mi nxi lipin kyiˈjjo nchi yolbˈin tiˈj. 25 Qalaˈ chebˈe tuˈn kyxi tkawiˈn ayeˈ mi nxi kynimin, qapetla taqˈ Dios tuˈn tajtz tiˈj kyanmin ex tuˈn tel kynikyˈ te Tyol, a twutzxix, 26 tuˈntzintla kytzaqpaj toj tqˈobˈ tajaw il, a tzyulkye ex tuˈn kybˈinchinte tzeˈnkuxjo taj.

Bible Gateway Sponsors