Add parallel Print Page Options

Tkabˈ Tuˈj Pabl te Timotey

Qˈolbˈil tuˈn Pabl te Timotey

Ayiˈn Pabl, jun tsanjil Jesucrist; chqˈoˈnqiˈn tuˈn tajbˈil qMan Dios, ikyxjo tzeˈnku bˈantnin tiˈj tuˈn, tiˈjjo tkabˈ qchwinqil noq tuˈn s‑ok qmujbˈin qibˈ tukˈa Crist, a Jesús. Nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj lo tey, a ay Timotey, nyakuj nkˈwala, kˈuˈjlinxixa wuˈn. Noqit ax qMan Dios ex qAjaw Jesucrist tzaj qˈoˈnte t‑xtalbˈil, ex qˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ex jun nukˈbˈil toj tkyaqil tibˈaja.

Qo qˈman Tbˈanil Tqanil Crist

Timotey, tzeˈnku nchin naˈn Dios, ntzaj nnaˈn te toj nnaˈj Diosa qˈijl ex qnikyˈin, ex kukx nchin qˈonjiˈy chjonte te qMan, quˈn tuˈn nchin ajbˈiˈn te tukˈa jun nnabˈla saqxix, ikyxjo tzeˈn ẍi ajbˈin ojtxe nxeˈchila. Nimxix waja tuˈn tok nkaˈyiˈn juntl majl, ex tuˈn njaw ntzalaja wen tiˈja, quˈn tzunx ntzaj nnaˈnjiˈy, tzeˈnku tej tel qpaˈn qibˈ tukˈiy, quˈn ex ox tzˈoqˈxa wen wiˈja. Quˈn kubˈ nnaˈnjiˈy tnimbˈila jikyinxix wen, tzeˈnku te tyayin, a tnejil nimil toj tjaˈy, a Loida, exsin te tnaniy, Eunice. Ex qˈuqlexix nkˈuˈja tiˈja, qa ikyx taˈ tejiy tnimbˈil. Tuˈnpetziˈn, nxi nnaˈnxixjiˈy luˈn teˈy, tuˈn tja tiˈn tibˈa wen, ex tuˈn mi tzˈel tyajinjiy tokliˈn, a ma tzaj tqˈoˈn Dios, tej tkubˈ nqˈoˈn nqˈobˈa tibˈaja, tuˈn toka te jun nejinel toj Ttanim Dios. Quˈn nya jun xewbˈaj te xobˈajil ma tzaj tqˈon Dios teˈy, qalaˈ a Xewbˈaj Xjan, a xi tqˈon teˈy nim tipin, nim tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ex nim toklin tuˈn tbˈant ttzyuˈnte tibˈa wen.

Tuˈntzintzjo, Timotey, mi tzaj txˈixwiˈy tuˈn tyolin tbˈi qAjaw, ex mi tzaj txˈixwiˈy tuˈn ma chin kux jpuˈn toj tze noq tuˈn tpaj. Ex ikyxjo te, kˈaˈ tzikyˈx tuˈn, jniˈ yajbˈil tzul toj tchwinqila, noq tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil qMan Dios, quˈn ex ax ktzajil qˈonte tipin toj tkyaqil. Quˈn ma qo klet tuˈn, ex ikytzin ma qo ttxok, tuˈn qok te tzˈaqle twutz, nya tuˈnxjo qbˈinchbˈin, qalaˈ ikyxtaq t‑ximjo atxix ojtxe, tej naˈmxtaq tkubˈ xkye twutz txˈotxˈ, qa tuˈntaqx ttzaj tchqˈoˈn Crist, a Jesús, noq tuˈn t‑xtalbˈil. 10 Ex o tzaj tyekˈin tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qe, teˈ tul Jesucrist, a Kolil, a kubˈ tiˈj kyimin tuˈn. Ex tuˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ma tzaj tqˈoˈn jun chwinqil qe, a mixla jtojx tuˈn tbˈaj. 11 Ma chin jaw tskˈoˈn Dios te yolil teˈ Tbˈanil Tqanil kolbˈil anetziˈn, ex te tsanjil, ex te xnaqˈtzil. 12 Ex noq tuˈn tpajjo lo, n‑ikyˈx jniˈ nya bˈaˈn wuˈn. Me ex nlay chin tzaj txˈixwiˈy te luˈn, quˈn ma tzˈel nnikyˈa teˈ Jesús, a ma txi nnimiˈn, ex qˈuqlek nkˈuˈja tiˈj, qa at tipin tuˈn tnaˈyit, ex tuˈn tkˈuyitjo tkyaqiljo ma txi woqxeniˈn te, ajxi tjapin tqˈijil.

13 Lipektzin tiˈj tkyaqiljo xnaqˈtzbˈil ma txi nyekˈiˈn tey; ex tuˈn tokin te jun yekˈbˈil tiˈj qnimbˈil, ex tiˈj tqˈaqˈbˈil qkˈuˈj, noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist, a Jesús. 14 Ex tukˈa onbˈil tuˈn Xewbˈaj Xjan toj qanmin, niminkutzinjiy tbˈanil xnaqˈtzbˈil, a ma kyij woqxeniˈn teˈy.

15 Bˈiˈnl tuˈn, qa jniˈ erman toj txˈotxˈ te Asia ma chin kyij kytzaqpiˈn, tzeˈnku Figelo ex Hermógenes. 16 Noqxit ax qMan Dios tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj tiˈj Onesíforo kyukˈa tbˈaj toj tja. Quˈn ilaˈku maj, ul qˈuqbˈil nkˈuˈja, ex mix tzaje txˈixwe, tuˈn jpuˈnqinkuxa toj tze noq tuˈn tpaj taqˈin Dios. 17 Qalaˈ noqx teˈ tkaninku Rom, ok ten pitkˈajil wiˈja, tzmaxiˈ tej nknet‑xa tuˈn. 18 Noqxit ax qAjaw tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj tiˈj tojjo tqˈijil, aj tul juntl majl, ex ajinkuy bˈilte jniˈxsin xmojin qukˈa, tej otoˈxtaq tojjo tnam Éfeso.