Add parallel Print Page Options

Tkabˈ Tuˈj Pabl kye Nimil aj Tesalónica

Jun qˈolbˈil

Ayiˈn Pabl nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn, junx tukˈa Silvano ex Timotey. Nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy, ayiˈy Ttanim Dios toj tnam Tesalónica, a ayiˈy ma tzˈok kymujbˈin kyibˈa tukˈa qMan Dios ex tukˈa qAjaw Jesucrist. Chjonte qMan Dios tuˈn t‑xtalbˈil ex tnukˈbˈil kyibˈaja, a qTata ex qAjaw Jesucrist.

A Dios kkawil kyibˈaj aj il, aj tul qAjaw Jesús

Erman, kukx nxi qqˈonjiˈy chjonte te qMan Dios kyiˈja. Ex il tiˈjjo lo tuˈn tkubˈ qbˈinchiˈn, quˈn a kynimbˈila nchˈiyxix wen, junx tukˈa kykˈuˈjbˈila teyile junjun. Tuˈnpetziˈn, kukx nqo yoliˈn kyiˈja kyxol kykyaqil Ttanim Dios, quˈn tuˈn nimxix kynimbˈila ex tuˈn waˈlqexixa toj tkyaqiljo nya bˈaˈn ntzaj kyuˈnxjal, ex toj tkyaqiljo bˈis n‑ikyˈx kyuˈn.

Ate luˈn nyekˈinte qa tzˈaqlexix Dios tukˈa tkawbˈil, quˈn toj tkyaqiljo jniˈ n‑ikyˈx kyuˈn, ma tzaj tqˈoˈn Dios kyokixa toj kyaˈj. Quˈn tzˈaqlexix te Dios. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn ttzaj tqˈoj Dios kyiˈjjo ayeˈ nchi yajin kyiˈja. Ex ktzajil tqˈoˈn ajlabˈl kyeˈy, ayiˈy n‑ikyˈx kyuˈn; ikyxjo tzeˈnku qeˈ ktzajil tqˈoˈn ajlabˈl qeˈy, toj tqˈijil, aj tul qAjaw Jesús toj kyaˈj tukˈa qˈaqˈ njulin wen, ex kyukˈa jniˈ t‑angel. Ex tzul qˈolte tkawbˈil kujxix kyibˈaj kykyaqiljo, a mi ẍi nimin tiˈj Dios, ex mi xkubˈ kynimin a Tbˈanil Tqanil kolbˈil te qAjaw Jesucrist. Ex ktzajil qˈoˈn kawbˈil kujxix te jun majx, ex kchi elix lajet najchaq tkˈatz Dios toj kyaˈj, jaˈ nqoptzˈaje qAjaw tukˈa tkyaqil tipin. 10 Tkyaqiljo lo kbˈajil, aj tul tqˈijil, tuˈn tul qAjaw, tuˈn tjaw nimsin tbˈi, ex tuˈn kyjaw kaˈylaj tkyaqil nimil, junx kyukˈiy, ayiˈy ma txi kyniminjiˈy a yol xi qqˈmaˈn kyeˈy.

11 Tuˈnpetziˈn, kukx nqo naˈnjiˈy Dios kyiˈja, tuˈn kybˈeta toj tumilxix, a tzeˈnkuxjo kyokliˈn, teˈ ẍi tzaj txkoˈn tuˈn. Ex nqo kubˈsin qwutza te Dios, tuˈn kytzaj oniˈn tuˈn, tuˈn tjapin bˈajjo jniˈ kyajbˈila bˈaˈn ex tkyaqil kyaqˈiˈn, a nkybˈinchiˈn tuˈn kynimbˈila, noq tukˈa tkyaqil tipin qMan. 12 Ikytziˈn, kjawil nimsit tbˈi qAjaw Jesucrist toj kychwinqila, ex ikyxjo kyeˈ ex kchi jawil nimsiˈn kywutz tkyaqil xjal noq tuˈn t‑xtalbˈil qMan Dios ex qAjaw Jesucrist.