Add parallel Print Page Options

Qo qˈon oyaj tukˈa tkyaqil qanmin

Atzin jaˈlin, werman, qaja tuˈn kybˈintiˈy tzeˈn ma yekˈine t‑xtalbˈil Dios tojjo Ttanim toj ttxˈotxˈ Macedonia. Exla qa nimx sikyˈx kyuˈn wen toj kynimbˈil, exla qa manyor yajqe erman anetziˈn, me tzunx nchi tzalajx, ex tbˈaˈnilx chi oyin tukˈa tkyaqil kyanmin, nyakuj manyor qˈininqexnaj wen, tuˈn kymojin kyukˈa nimil toj Jerusalén. Twutzxix nyola, quˈn ma nliˈy, qa xi kyqˈoˈn tukˈa tkyaqil kyanmin tiˈjjo chˈin at kye, ex mape txi kyqˈoˈn chˈintl tibˈaj. Ox chi kubˈsinx kywutz qeˈy, tuˈn t‑xi qtziyiˈn tuˈn kyok mojil qukˈiˈy tiˈjjo onbˈil kye erman toj Jerusalén. Quˈn nimxixtl bˈant kyuˈn, tzeˈnkuljo qeˈ kubˈ qbˈisin nej; xi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kyajbˈin te Dios, ex kyaqˈ kyibˈ tuˈn kyajbˈin qeˈy, tzeˈnku taj qMan. Tuˈnpetziˈn, ma qo kubˈsin qwutza te Tito, tuˈn t‑xiˈ juntl majl kyukˈiy, tuˈntzintla tjapin kyuˈn tuˈn kywenila, tuˈn tja chmetjo oyaj, a otaq txi xkye tuˈn. Quˈn ikytziˈn tzeˈnkuxjo nchi chˈiya wen toj tkyaqil: Tzeˈnku toj kynimbˈila, ex jniˈ kyxnaqˈtzbˈila, ex at‑xix kynabˈla, ex o tzˈok tilil kyuˈn tuˈn kyela wen toj nwutza, ex nim kykˈuˈja qiˈja; ikyxsintzjo tojjo tbˈanil onbˈil lo, ok kchi elila twutz.

Mi xi nqˈmanjiˈy luˈn kyeˈy tzeˈnku jun kawbˈil, qalaˈ noq waja tuˈn tel nnikyˈa te, qa tukˈa tkyaqil kyanmiˈn kxel kyqˈonjiy onbˈil lo, ikyxjo tzeˈnku kye erman toj Macedonia. Quˈn bˈiˈn kyuˈn a t‑xtalbˈil qAjaw Jesucrist: Attaq tkyaqil qˈinimil tukˈa toj kyaˈj, me noq tuˈn kypaja, bˈeˈx kyij ttzaqpiˈn tkyaqil, exsin kubˈ tqˈoˈn tibˈtz tzaluˈn twutz txˈotxˈ tzeˈnku jun xjal yaj, tuˈntzintla kyoka te qˈinin tojjo kynimbˈila tiˈj, noq tuˈn yajbˈil n‑ikyˈxtaq tuˈn.

10 Tiˈj tkyaqiljo luˈn kxel nqˈoˈn jun tumil: Tojjo abˈqˈe xbˈaj, nya noq kubˈ kybˈisiˈn tuˈn t‑xi kyqˈoˈn jun oyaj, qalaˈ bˈeˈx tzyetku tchimle kyuˈn. 11 Atzin jaˈlin, kyqˈonka tilil, tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn, tzeˈnkuxjo at kyeˈy, ex tzeˈnkuxjo kybˈisa, tej t‑xi xkyeku kyuˈn te tnejil. 12 Quˈn qa ma txi kyqˈoˈn jun oyaj tzeˈnkux at kyeˈy tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, ntzalaj te Dios tiˈj, a xi kyqˈoˈn tzeˈnkuxjo at kyeˈy, quˈn mi nqaninte Dios tiˈjjo a ntiˈ at kyeˈy.

13 Mi nxi nqˈmanjiˈy luˈn, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn tkyaqiljo at kyeˈy, ex tuˈn tok yajil kyiˈja, noq tuˈn kypajjo txqantl; qalaˈ tuˈntzin junx tuˈn kyeliˈy. 14 Quˈn qa at chˈin kyeˈy jaˈlin, tuˈn kymojiˈn kyiˈjjo txqantl; ex bˈalaqa toj juntl majl ayetl kchi mojil kyiˈja, aj tel bˈajjo kye. Ikytzin tumiljo, tuˈn qel junx, 15 ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios tiˈjjo maná, a xi tqˈoˈn Dios kye aj Israel:

Ayeˈ ilaˈ kybˈaj ex nim o chmet kyuˈn,
bˈaˈn tuˈn tkubˈ kypaˈn kyxolx,
ex jun elnin tuˈn tele.
Ex ayeˈ nya ilaˈ kybˈaj, ex nya nim o chmet kyuˈn,
exla qa noq kyinchaqjo teyile junjunch.

Tej t‑xi tsmaˈn Pabl Tito toj Corint

16 Chjonte qMan Dios, tuˈn xkux tqˈoˈn toj tanmin Tito nim tkˈuˈj kyiˈja tzeˈnkuxjo weˈ. 17 Quˈn tej qkubˈsin qwutza te, tuˈn t‑xiˈ juntl majl kyukˈiy, ox tzalajx wen, quˈn tuˈn otaqx kubˈ tbˈisin tuˈn t‑xiˈ lol kyeˈy. 18 Ex at juntl erman, ma txi qsmaˈn tukˈa Tito, bˈaˈnxix tyolajtz kyuˈn tkyaqil Ttanim Dios, tuˈn taqˈnbˈin tiˈj Tbˈanil Tqanil. 19 Ex nya oˈkxjo, qalaˈ aye Ttanim Dios ma chi jaw skˈonte erman luˈn, tuˈn t‑xiˈ qukˈiˈy tojjo qbˈeˈy, ex tuˈn tonin tiˈjjo onbˈil, a kxel qiˈn te nimsbˈil tbˈi qAjaw, ex te jun yekˈbˈil tiˈjjo qwenil. 20 Nkubˈ qbˈinchinjiˈy lo, quˈn qkyˈeˈy tuˈn kyyolbˈinxjal qiˈja, qa ma kubˈ qyupin chˈin tiˈjjo oyaj ktzajil kyqˈoˈn qeˈy. 21 Quˈn tok tilil quˈn, tuˈn qbˈinchiˈn tkyaqil tojxix tumil twutz Dios ex kywutzxjal. 22 Ex junx kyukˈa Tito, ma txi qsmaˈn juntl qerman, ex o tzˈok qkaˈyiˈn qa saqxix toj tkyaqil taqˈin Dios. Ex tajxix tuˈn tmojin tojjo lo, majxpe a jaˈlin qˈuqlekxix tkˈuˈj kyiˈja. 23 Atzin kyiˈjjo erman ayeˈ, ntiˈ jun chˈotjbˈil kyiˈj. Quˈn te Tito jun wukˈa wejiˈy toj aqˈuntl kyxola, ex ayetzin txqantl, aye Ttanim Dios i xi smaˈnte kyxola te kyxel, ex ntzalaj Crist kyiˈj. 24 Tuˈnpetziˈn, kyyekˈinxa qa at‑xix kykˈuˈja kyiˈj, ex japinxitjo qyola ma txi qqˈmaˈn kye, qa wenqexixa, tuˈn kyoka te jun yekˈbˈil kywutzjo tkyaqil Ttanim Dios.

Bible Gateway Sponsors