Add parallel Print Page Options

Quˈn tuˈn nqo aqˈniˈn junx tukˈa Dios toj taqˈin, nqo kubˈsin qwutza kyeˈy, tuˈn mi tzˈele kyikyˈinjiˈy t‑xtalbˈil, a ma tzaj tqˈoˈn kyeˈy. Quˈn ikyx ntqˈmaˈn Dios toj Tuˈjil Tyol kyjaluˈn:

Tojjo tqˈijil kynimbˈila, ma nbˈiˈy kyyola,
ex tojjo tqˈijil kolbˈil, ma chin oniˈn kyiˈja, chiˈ.

Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy, atzin tqˈijiljo jaˈlin tuˈn kynimiˈn; ex atzin qˈijjo jaˈlin te kolbˈil.

Ajo ikyˈx tuˈn Pabl tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil

Mi nkubˈ qbˈinchiˈn jun tiˈ toj qchwinqila tuˈn mi jaw tolpaj jun aˈla toj tnimbˈil, tuˈntzin mi chi yolbˈinxjal tiˈj qaqˈnbˈiˈn. Qalaˈ, qaja tuˈn tkubˈ qyekˈiˈn toj tkyaqil, qa jun bˈaˈn aqˈnilqoˈy te Dios, quˈn noqx paˈn tkyaqil wiq yajbˈil quˈn; ex atku maj ntiˈx chˈin at qey, ex atku maj nim bˈis ntzaj toj qchwinqila; atku maj nqo bˈaj laqtziˈn, ex o qo kux jpuˈn toj tze, ex ikyˈx quˈn, tej tjaw tiljxjal qiˈja. Ex atku maj nqo aqˈniˈn kujxix wen, ex mixpe o ktaniˈy, ex o tzikyˈx waˈyaj quˈn. Me tojjo lo, nkubˈ qbˈinchiˈn tkyaqil tukˈa jun qanmiˈn saqxix, ex tukˈa nim qnabˈla tiˈjjo twutzxix, ex ikyxjo tukˈa jun qanmiˈn tuˈn qxi laqˈeˈy toj qnimbˈila, ex tuˈn qbˈinchiˈn bˈaˈn kywutz kykyaqil, tuˈn Xewbˈaj Xjan toj qanmiˈn, ex tuˈn tqˈaqˈbˈil qkˈuˈja twutzxix. Ex nkubˈ qyekˈiˈn qa jun bˈaˈn aqˈnilqoˈy tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, a twutzxix, a xi qqˈmaˈn, ex tuˈn tipin Dios qukˈiˈy, ex tuˈn qoka tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ tukˈa taqˈwil qqˈobˈa, tuˈn qbˈinchin te qibˈa twutz il, jaˈchaqx tzajitz. Atku maj nqo kubˈ nimiˈn, ex atku maj mina. Atku maj nyolajtz bˈaˈn qiˈja, ex atku mina. Exla qa nqo yoliˈn Tyol Dios jikyin wen, me atku maj n‑ok qˈmaˈn qa sbˈulqoˈy. Exla qa nya ojtzqiˈnqoˈy kyuˈnxjal, me mete Dios, ojtzqiˈnqoxixa tuˈn; ex atku maj n‑elje qiˈja tuˈn qkyima, me loqoˈy itzˈqo tzmax tzaluˈn. Ex nqo bˈiylajtza, me nya ma qo kubˈ bˈyoˈn. 10 Nyakuj tzunx nqo bˈisiˈn, me mina; qalaˈ tzunx nqo tzalaja. Nyakuj ntiˈx chˈin at qeˈy, me ma chi qˈinimixxjal quˈn tukˈa Tyol Dios. Nyakuj manyor tal yajqoxa wen, me mina, quˈn tkyaqil at qeˈy tuˈn Crist, a tAjaw Tkyaqil.

11 Ayiˈy werman aj Corint, ma qo yoliˈn kyukˈiy tukˈa tkyaqil qanmiˈn, quˈn nimxix tqˈaqˈbˈil qkˈuˈja kyiˈja. 12 Twutzxix teˈ qa at nim qkˈuˈja kyiˈja, me ayetzin kyeˈ, ntiˈ kykˈuˈja qiˈja. 13 Nimxix tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja kyiˈja tzeˈnku jun manbˈaj kyiˈj tkˈwal. Tuˈnpetziˈn, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈntzintla kykˈuˈjliˈn wiˈja, tzeˈnku weˈ at nkˈuˈja kyiˈja.

Ma qo ok te tja Dios itzˈ

14 Mi tzˈok kymujbˈin kyibˈa junx kyukˈa xjal nya nimil. Quˈn ¿Tzeˈntzin tten tuˈn tmujbˈinte tibˈjo bˈaˈn tukˈa nya bˈaˈn? Ex a spikyˈin, ¿Ma akutzin bˈant tmujbˈit tukˈa qxopin? 15 ¿Ma akutzin tzˈel wen Crist tukˈa tajaw il? ¿Ex tzeˈntzin tten tuˈn tel wen jun nimil tukˈa jun nya nimil? 16 ¿Ma junxsin tten tja Dios tukˈa jun twutzbˈiyil? Quˈn ayetzin kyeˈ ma chi oka te tja Dios itzˈxix, tzeˈnkuxjo tqˈma Dios toj Tyol:

Kchin tenbˈila kyukˈiy, ex kchin bˈetila kyxola.
Ex ayiˈn kchin okil te kyDiosa,
ex ayetzin kyeˈ, kchi okil te Ntanima, chiˈ.
17 Tuˈnpetziˈn, ku kyetza kyxol nya nimil,
ex kypaˈmil kyibˈa kyiˈj, chi qAjaw.
Mi chi bˈinchiˈn il, ex ok kchi kˈmetila wuˈn.
18 Ex ayiˈn kchin okil te kyTatiˈy,
ex ayetzin kyeˈ kchi okil te nkˈwala, chitziˈn tAjaw Tkyaqil.

Bible Gateway Sponsors