Add parallel Print Page Options

Tuˈnpetziˈn, mi qo kubˈ numj, quˈn axte Dios tukˈa tkyaqil tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ma tzaj toqxenin taqˈin qe toj akˈaj tumil, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa. Tuˈntziˈn ikyjo, ma tzˈel qiˈjlin tkyaqil qbˈinchbˈin, a nbˈant toj ewajil, a te elsbˈil qtxˈixew, me nya tuˈn qsbˈuˈn mo tuˈn tja qtxˈixpin Tyol Dios. Qalaˈ, nqo yolin Tyol jikyin wen, tuˈn qel wen kywutzxjal, ex tuˈn tel pjet Tyol Dios toj kyanmin junjun, tzeˈnku taj Dios. Exla qa at junjun mi n‑el kynikyˈ teˈ Tbˈanil Tqanil kolbˈil, quˈn ayelaˈ kyjaˈ kyxiˈ toj najin. Quˈn a tajaw il, a nkawin te twutz txˈotxˈ, ma tzˈok jpunte kynabˈl tuˈn kyok tzeˈn jun moẍ toj kyanmin, ex tuˈn mi tzˈele kynikyˈ tiˈjjo tspikyˈimil Tbˈanil Tqanil tiˈj tqoptzˈajiyil Crist, a qˈanchaˈl tiˈjxjo Dios, a nya qˈanchaˈl.

Tuˈnpetziˈn, mi nqo yoliˈn toj aqˈuntl qil qibˈxa; qalaˈ nxi qqˈmaˈn qa a Jesucrist tAjaw Tkyaqil, ex awotzin qeˈ, ma tzˈok qqˈon qibˈa tuˈn qajbˈin kyeˈy toj tumil tbˈi. 6-7 Quˈn axte Diosjo, a qˈmaˈntexix te tnejil, tuˈn tjaw qoptzˈaj spikyˈin toj qxopin; ex ikyxjo jaˈlin, ma tzaj tqˈoˈn spikyˈin te jun qˈinimil toj qanmin, a ojtzqibˈl tiˈjjo t‑xilin tqoptzˈajiyil Dios, noq tuˈn Jesucrist. Me ante qˈinimil lo tojxi qxmilil taˈye te jun majx, ex atziˈn qxmililjo nyakuj ikyjo tzeˈnku jun tzˈaqbˈaj kˈwil, jun paqx nbˈaj. Ex atziˈn qˈinimil nimxix qipin tuˈn toj qanmin, tuˈntzin tyekˈin qa te te Dios ex nyaqeku.

Mi qo kubˈ numj toj qnimbˈil

Exla qa nim yajbˈil n‑ikyˈx quˈn, me nyat ntiˈ qelix; exla qa ma tzaj bˈis qiˈj, me nya tuˈn qo kˈwel numje; exla qa ma qo el kyikyˈinxjal, me me te Dios, nlay qo kyij tkolin; exla qa tiˈ xbˈant kyuˈnxjal qiˈj, nlay qo kubˈ tuˈn. 10 Ikyxjo tzeˈnku bˈaj tiˈj Crist, a qxmilil te twutz txˈotxˈ il tiˈj tuˈn tkyim. Me ma jatz anqˈin Jesús juntl majl tukˈa nimxix tipin. Ex nqo bˈet jaˈlin kywutzxjal tukˈa tipin Jesús toj qchwinqil. 11 Tzeˈnku qe, awo nimilqo tiˈj Jesús, noqx n‑elje qiˈj tuˈn qkyim, noq tuˈn tpaj, tuˈn tyekˈit kyexjal, a akˈaj chwinqil te jun majx toj qanmin, a tzajnin tuˈn Jesús. 12 Ikytziˈn tzeˈnku nqo anqˈiˈn tjaqˈ xobˈajil te kyimin kyuˈnxjal, tuˈntzintla t‑xi qqˈmaˈn kyeˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex tuˈn tten kychwinqila tuˈn te jun majx.

13 Quˈn qˈuqlek qkˈuˈja tiˈj Dios, ikyx tzeˈnkuxjo tqˈma jun xjal toj Tuˈjil Tyol Dios: Ma txi nnimiˈn. Tuˈnpetziˈn nchin yoliˈn tiˈjjo t‑xilin nnimbˈila.

Ex ikyxjo qe jaˈlin. Ma txi qnimin. Tuˈnpetziˈn, nqo yolin tiˈjjo lo: 14 Quˈn bˈiˈn quˈn, qa ax Diosjo, a jatz anqˈin qAjaw Jesús tuˈn, kyxol kyimnin; ex ikyxjo qe ok qo jawil anqˈin tuˈn, tuˈn qja tiˈn junx kyukˈiy toj kyaˈj, jaˈ taˈye qAjaw. 15 Quˈn tkyaqilxjo n‑ikyˈx quˈn, noq tuˈn kyel wena twutz Dios, ex tuˈntzintla ttchˈiyxjo aqˈbˈil chjonte te Dios te nimsbˈil tbˈi, tuˈn jniˈ t‑xtalbˈil, a nchˈiy toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.

16 Tuˈnpetziˈn, mi qo tzaj numj. Exla qa a qxmilil lajoˈn tuˈn tbˈaj, me mete qanmin noq kyja tuˈn t‑xi kuˈxinix teˈ junjun qˈij. 17 Quˈn tkyaqilxjo nya bˈaˈn n‑ikyˈx quˈn jaˈlin, nya nimxix, ex liwey kbˈajil teˈ. Me te t‑xeljo ikyjo, ktzajil qˈoˈn jun chojbˈil qe nimxix wen, a nlayx bˈaj toj kyaˈj. 18 Tuˈnpetziˈn, mi tzˈok qqˈoˈn qwutz tiˈjjo at twutz txˈotxˈ, a qˈanchaˈl. Qalaˈ qqˈonk qwutz tiˈjjo a nya qˈanchaˈl. Quˈn tkyaqiljo qˈanchaˈl, te twutz txˈotxˈ, ex kbˈajil teˈ. Me anteˈ, a nya qˈanchaˈl, mi bˈajx teˈ te jun majx.

Bible Gateway Sponsors