Add parallel Print Page Options

Jun tqanil tiˈj jun akˈaj tumil tuˈn qkyij toj wen tukˈa qMan

¿Ma tzunpela nja qnimsin qibˈa tukˈa yol lo? ¿Mo ilpela tiˈj tuˈn t‑xi qqˈoˈn jun uˈj kyeˈy te oqxenbˈil qeˈy, noq tuˈn qkubˈ kyxkˈamiˈn; mo tuˈn ttzaj kyqˈoˈn jun uˈj qeˈy te oqxenbˈil qeˈy, jaˈ tuˈn qponiˈy? Quˈn ikytzin tumiljo kyuˈnxjal, a nya wen, ayeˈ nchi bˈet suqil Tyol qMan. 2-3 ¡Mina! Quˈn ayeku kyeˈ ma chi ok tzeˈn jun uˈj te oqxenbˈil qey. Quˈn tzˈibˈinqe kyeˈ tuˈn Crist toj qanmiˈn, nya tukˈa jun tzˈibˈbˈil, a aku naj, qalaˈ tukˈa Xewbˈaj Xjan, a T‑xew Dios, itzˈ te jun majx. A uˈj lo, ayeku kyeˈ; mikyxi tzeˈnku ojtxe kawbˈil noq tzˈibˈin twutz abˈj, a nlay bˈant tbˈinchinte jun tiˈ; qalaˈ tzˈibˈin toj kyanmiˈn, a itzˈ, ex aku tzˈel tnikyˈtzajil kywutzxjal noq tiˈjjo kybˈinchbˈiˈn bˈaˈn, ex aku bˈant tuˈjit qaqˈiˈn kyuˈnxjal noq kyiˈja. Atzin kynimbˈila ikyjo ntzaj tqˈoˈn tqˈuqbˈil qkˈuˈja twutz qMan Dios, noq tuˈn Crist. Quˈn nya tuˈn qbˈinchbˈiˈn kyxola, kjawil qnimsin qibˈa, quˈn tkyaqiljo lo tzajnin te Dios, quˈn axte Dios ma tzaj qˈonte qokliˈn tuˈn qoka te taqˈnil tiˈj jun akˈaj tumil bˈantlin tiˈj tuˈn, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa. Quˈn atzin ojtxe tumil nqanin qiˈj tuˈn qkyim tuˈn, tuˈn mi njapin bˈaj tkyaqil quˈn. Atzin kolbˈil jaˈlin nya te ojtxe tumil, a tzˈibˈink twutz abˈj, qalaˈ tuˈn Xewbˈaj Xjan, a ntzaj tqˈoˈn qchwinqil te jun majx.

Atzin jaˈlin, qo ximin chˈin tiˈjjo ojtxe kawbˈil, a te kyimin, a ok tzˈibˈin twutz abˈj. Atzinjo lo ul kyxol aj Israel tukˈa txqan tqoptzˈajiyil Dios. Me ayetzin aj Israel mix kypaˈye tuˈn kykaˈyin twutz Moisés, noq tuˈn tpajjo tqoptzˈajiyil Dios pon kanin tiˈj, a chebˈe kubˈ bˈaj tqan. Ex qa tukˈa nim tqoptzˈajiyil Dios s‑ule lo, ¿Yajtzila teˈ te akˈaj tumil, a tzajnin tuˈn Xewbˈaj Xjan? Qa a ojtxe kawbˈil ma tzul tukˈa tqoptzˈajiyil Dios, exsin nqanintz kyiˈjxjal tuˈn kykyim tuˈn, ¿Yajtzila teˈ akˈaj tumil, a ma chi okxjal tzˈaqle tuˈn? 10-11 Quˈn ante ojtxe kawbˈil nyala teˈ toklin twutzjo akˈaj. Quˈn ante ojtxe kawbˈil il tiˈj tuˈn tbˈaj, me ante akˈaj, ok kyjel teˈ te jun majx.

12 Me tzeˈnku qa ma qe qkˈuˈj tiˈjjo akˈaj tumil, a mi bˈaj, nqo yolin tiˈj tukˈa tkyaqil qanmin; 13 mikyxi tzeˈn te Moisés, n‑ok tktxuˈntaq twutz, tuˈn mi tzˈiwle tqoptzˈajiyil Dios tiˈj, kyuˈn aj Israel, tzmaxi k‑elil tjqoˈn twutzjo, ajxi tkubˈ yupjjo tqoptzˈajiyil. 14 Ex ikyxjo tzeˈnku jaˈlin, atzin kynabˈlxjal ma tzˈok juple nyakuj tuˈn jun kutxbˈil. Quˈn ajtzin tja kyuˈjin xjaljo Tuˈjil Tyol Dios, mi n‑el kynikyˈ te t‑xilin tumil, quˈn oˈkxjo tuˈn kynimbˈil tiˈj Crist, aku tzˈel qˈinte kutxbˈil kywutz tok, tuˈn tel kynikyˈ te. 15 Kyojjo tqˈijil jaˈlin, aj tjaw kyuˈjin tkawbˈil Moisés, jpuˈnkjo kynabˈl nyakuj tuˈn jun kutxbˈil, tuˈn nya tzaqpiˈnqe tuˈn tel kynikyˈ te kolbˈil. 16 Me qatzin qa ma nimin jun xjal tiˈj qAjaw, atzin kutxbˈil bˈeˈx k‑elil. 17 Quˈn axte qAjawjo, a Xewbˈaj Xjan, ex jaˈ taˈye T‑xew qAjaw, antza taˈye tzaqpibˈl tuˈn tel qnikyˈ te. 18 Tuˈnpetziˈn, qkyaqilx nya ktxun qwutz tukˈa jun kutxbˈilte tzeˈnku te Moisés; qalaˈ ma qo ok tzeˈnku jun kaˈybˈil wutzbˈaj, tuˈn kykaˈyinxjal tqoptzˈajiyil qAjaw toj qchwinqil. Quˈn axte T‑xew qAjaw ntxˈixpinte qchwinqil, tuˈntzintla chebˈe tuˈn qxi laqˈe, tuˈn qok tzeˈnku te Crist.