Add parallel Print Page Options

Jun yol te xobˈtzbˈil tuˈn Pabl

13  Atziˈn tox majin luˈn tuˈn nxiˈy lol kyeˈy. Ex chin ponbˈila tukˈa kawbˈil tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Aj tkubˈ kawit jun il, il tiˈj kabˈe mo oxe tstiyil, a otaq kyli il anetziˈnch.

Tej ntenkuxixa kyukˈiy te tkabˈ majin, xi nqˈmaˈn kye nchi bˈaj bˈinchintaq il ex kye kykyaqilx; me quˈn tuˈn najchaq intiniˈy jaˈlin, noq kxel nnaˈn kyeˈy, qa aj nkaniˈn jun majla kyukˈiy, ma chinka tuˈn nkawiˈn kujxix wen, ex ntiˈ tumil tuˈn kytzaqpaja. Quˈn ayexa nchi qaninte jun yekˈbˈil weˈy, qa twutzxix jun yolil Tyol Cristqiˈn, quˈn nyapen noq alkyeku te Crist aj tkawin kyiˈja; qalaˈ okpin kˈwel tyekˈin tipintz kyxola. Twutzx teˈ, tej tjaw qˈoˈn Crist twutz cruz tuˈn tkyim, nyakuj ntiˈtaq tipin. Me atzin jaˈlin, itzˈ te jun majx, tuˈn tipin qMan Dios. Ex ikyxjo qeˈ jaˈlin; exla qa ntiˈ qipiˈn tuˈnx qibˈxa, me noq tuˈn qmujbˈil qibˈa tukˈa Dios, loqoˈy itzˈqo tuˈn tipin, tuˈn qajbˈiˈn kyxola tukˈa jun kawbˈil kujxix.

5-6 Chi bˈisiˈn kyiˈjxa qa twutzx qa nimilqexixa. Tuˈn ikyjo, k‑elil nnikyˈtzajila qa jun twutzxix tsanjil Jesúsqiˈn, quˈn xi kynimiˈn tuˈn nyola. ¿Ma nyapela ojtzqiˈn kyuˈn qa itzˈ Crist toj kyanmiˈn? Quˈn qa ntiˈ Crist toj kyanmiˈn, nya twutzxix nimilqiˈy. Ikytziˈn, qˈuqle nkˈuˈja tuˈn tel kynikyˈa te, qa twutzxix tsanjil Jesúsqoˈy.

Nqo naˈn Dios, tuˈntzin mi kubˈ kybˈinchinjiˈy nya wen, nya noq tuˈn tyekˈin qa wenqoˈy kywutza; qalaˈ tuˈn kyel wena twutz Dios, exla qa nyakuj nya wenqoˈy. Quˈn qa ma kubˈ kybˈinchinjiˈy wen, nyale qo kawiljiˈy kyiˈja, quˈn ntiˈ jun tiˈ aku kubˈ bˈinchit tiˈjjo a wen. Nqo tzalaja tuˈn at kyipiˈn tuˈn kybˈinchiˈn tzeˈnku taj Dios. Ex nyatla il tiˈj tuˈn tyekˈin Dios tipin tukˈa tkawbˈil kyiˈja kujxix wen, quˈn qa otaq kubˈ kybˈinchin kyibˈa, aj npoˈn, noq tukˈa jun yol bˈunin kchin yoliliˈy kyukˈiy, nyakutlaj ntiˈ qipiˈn. Tuˈnpetziˈn, kukx nqo kubˈsin qwutzjiˈy te Dios, tuˈn kyoka tzˈaqle toj kynimbˈila. 10 Ex tuˈnpetziˈn, nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn naˈmxtaq nxiˈy lol kyeˈy, quˈn tuˈntzintla aj nkaniˈn, nyatla il tiˈj tuˈn nkawiˈn kujxix kyiˈja. Quˈn a nkawbˈila tzaj tqˈoˈn Dios tuˈn kychˈiya toj kynimbˈila, ex nya tuˈn kykubˈ numje.

Jun qˈolbˈil tuˈn Pabl tuˈn tjapin bˈaj tyol

11 Atzin jaˈlin erman, oˈkx nyoljiˈy. Noqit chi tzalajxa. Tzˈokx tilil kyuˈn, tuˈn kyoka tzˈaqle toj kynimbˈila. Kyqˈuqbˈink kykˈuˈja kyxola, ex junxit kynabˈla tukˈa nukˈbˈil. Ex Dios, a Tajaw tkyaqil kˈuˈjbˈil ex nukˈbˈil ktenbˈil kyukˈiy. 12 Kyqˈolbˈink kyibˈa kyxolxa tukˈa tkyaqil kykˈuˈja. 13 Ex tkyaqil erman tzaluˈn junx wukˈiˈy nxi kysmaˈn qˈolbˈil kyeˈy. 14 Noqit a t‑xtalbˈil qAjaw Jesucrist ten kyukˈiy, junx tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios, ex tukˈa kymujbˈil kyibˈa tuˈn Xewbˈaj Xjan. Ikyxitjo.