Add parallel Print Page Options

Ajo kyixkˈoj ok tiˈj Pabl

12  Exla qa nya wen tuˈn nnimsin wibˈa kywutza, me il tiˈj tuˈn nbˈinchiˈn, tuˈntzin tel kynikyˈa weˈy, qa jun taqˈnil qMan Diosqinxixa wen. Ex tuˈntzin ikyjo, kˈwel nqˈmaˈn chˈin kyeˈy tiˈjjo a tzaj tyekˈin qAjaw weˈy, nyakuj noq toj wutzikyˈ. Ojtzqiˈn jun ichin wuˈn, nimilxix tiˈj Crist. Ma bˈant kyajlajaj abˈqˈe, t‑xilin qˈiˈn toj toxin kyaˈj, jaˈ taˈye Dios. Ntiˈ bˈiˈn wuˈn qa tukˈax t‑xmilil xi qˈiˈn mo minaj, oˈkx Dios ojtzqilte. Me atziˈn bˈiˈn wuˈn ajo ichin, qa tukˈa t‑xmilil mo minaj; oˈkx Dios ojtzqilte, me bˈeˈx xi qiˈn toj kyaˈj, jaˈ oke tbˈiˈne nmaq yol, a mix aˈl qe tuˈn tkubˈe yolite. Bˈaˈntla tuˈn tjaw nnimsin wibˈa tiˈjjo ichin ikyjo, me nya tuˈnx wibˈxa, qatzila qa maˈy, me noq tuˈn tyekˈitku qa ntiˈx wipiˈn. Aku txi nqˈmaˈn kyeˈy, qa ayinjiˈy ichin xtaˈj toj kyaˈj, noq tuˈn nnimsinku wibˈa kywutza. Exla qa ma txi nqˈmaˈn, ex nya noq nchin laˈjiˈn, quˈn twutzxix. Me ex nya nxi nqˈmanjiˈy luˈn noq tuˈn tkubˈ kybˈisiˈn qa nimxix wokliˈn tibˈajjo n‑ok kykaˈyiˈn tiˈjjo nbˈinchbˈiˈn mo tuˈn nyola.

Te weˈy, tbˈanilxitla tuˈn tjaw nnimin wibˈa toj tkyaqiljo tzaj tyekˈin Dios weˈy, me mina, quˈn ex bˈeˈx tzaj qˈoˈn jun kyixkˈoj toj nxmilila te aqˈbˈil nnabˈla, tuˈn mina jaw nnimsin wibˈa. Atziˈn kyixkˈoj ma tzaj smaˈn tzeˈnku jun taqˈnil tajaw il, tuˈn nkyˈixbˈajtza tuˈn, tuˈn mi jawe nnimin wibˈa. Oxe maj o txi nqaniˈn te qAjaw tuˈn tel tiˈn kyixkˈoj wiˈja, me tzaj tqˈmaˈn qAjaw kyjaluˈn: Matxitza nxtalbˈiljiˈy teˈy jaˈlin, quˈn nyekˈitjo wipiˈn, tuˈn ntiˈ tipiˈn kywutzxjal.

Tuˈnpetziˈn nchin tzalaja tuˈn ntiˈ wipiˈn, quˈn ikytzin nyekˈineˈ tipin Crist toj nchwinqila. 10 Ex nchin tzalaja tzeˈn ntiˈl wipiˈn tuˈn waqˈniˈn toj tbˈi Crist. Ex nchin tzalaja aj wok yisoˈn, ex qa ntiˈl at weˈy, ex qa ma chi ok tenxjal lajol weˈy, ex qa ma tzaj bˈis toj wanmiˈn. Nchin tzalaja toj tkyaqiljo lo, quˈn tzeˈnku ntiˈ wipiˈn tuˈnx wibˈxa, atzintza jaˈ nyekˈine jniˈ tipin Dios toj nchwinqila.

11 Ma chin oka tzeˈnku jun at toj twiˈ o tzˈokx tuˈn ma bˈaj nnimsin wibˈa kywutza, me ayexa at kypaja tiˈj. Quˈn noqit ma chi koliˈn wiˈja kywutzjo ma tzˈok kylimoˈn kyibˈ nyakuj tbˈanilxix tsanjil Jesús. ¿Ma nyapetzila nim chˈintl weˈ woklin, tzeˈnqeku xjal anetziˈn, exla qa ntiˈ wajbˈiˈn toj kywutz junjun kyxola? 12 Tukˈa tkyaqiljo techil, ex yekˈbˈil te tipin Dios ex jniˈxjo ma bˈant tuˈn, a ma kubˈ nbˈinchiˈn kyxola, antza ma tzˈele tnikyˈtzajil qa ayinxix weˈ tsanjil Jesús. 13 Quˈn ikyx nkubˈ nbˈinchinjiˈy kyxol tkyaqil Ttanim Dios. Ex mi ẍi ok nqˈoˈn noq chˈin kyokliˈn, a tuˈn mi xi nqaniˈn twiˈ nkˈuˈja kyeˈy. Qa nyaxix wen toj kywutza ikyjo, kynajsinkuy wila.

14 Atzin jaˈlin, ma bˈant tiˈj tuˈn nxiˈy lol kyeˈy toj tox majin, ex mi chin qaniˈn twiˈ nkˈuˈja kyeˈy, quˈn nya wejiˈy njyoˈn a kypwaqa; qalaˈ waja tuˈn kyel wena twutz qMan Dios, quˈn ma chin oka te kytatiˈy toj kynimbˈila. Ikytziˈn tzeˈnku jun manbˈaj ipbˈilxix toke, tuˈn tknet pwaq kye tkˈwal, ex nyaqe kˈwalbˈaj nchi lipin tuˈn tjyet pwaq te kytata. 15 Tuˈnpetziˈn, tukˈa tkyaqil wanmiˈn kˈwel yupinjiˈy jniˈ at weˈy, majxpe nchwinqila kxel nqˈoˈn, noq tuˈn kyel wenkuy toj kynimbˈila. ¿Nyatzaj oˈkqinx weˈ nbˈyoˈn wibˈa kyiˈja, ex ayetzin kyeˈ ntiˈx npon kykˈuˈja wiˈja?

16 Exla qa mi xkubˈ nqˈoˈn weˈ jun iqtz kyibˈaja, me at junjun nqˈmante kyxola qa ẍtijqiˈn tuˈn nsbˈuˈn kyiˈja, noq tuˈn ttzaj ntzyuˈnkuy kypwaqa. 17 ¿Me tzeˈntziˈn ikyjo? ¿Ma maˈtzin chi kubˈ nsbˈuˈn tukˈa jun ichin, a xi nsmaˈn kyukˈiy? 18 In kubˈsin nwutza te Tito tuˈn t‑xiˈ lol kyeˈy, ex xi nchqˈoˈn juntl erman tukˈa, tuˈn kyqanin jun mojbˈil kye erman toj Jerusalén. ¿Ma maˈtzin chi kubˈ sbˈuˈn tuˈn Tito, noq tuˈn ttzaj tiˈn kypwaqa weˈy? ¡Mina! ¿Ma nyapela junx qten tukˈa Tito, ex jun qbˈisa, ex tzˈaqle qanmiˈn toj tkyaqil?

19 Akula tzˈel toj kywutza qa noq nqo kubˈsin qwutza kyeˈy, tuˈn tkubˈ kyewinkuy qila. Me mikyxi, qalaˈ ayiˈy erman, noqpe kyjaˈ nqo bˈisiniˈy tzeˈn tten tuˈn kychˈiya toj kynimbˈila. Noq o yoliˈn twutz Dios tiˈj tbˈi Crist, ex tkyaqiljo luˈn, noq tuˈn kychˈiya toj kynimbˈila. 20 Nchin xobˈa tuˈn nxiˈy lol kyeˈy; yaˈj qa naˈmtaqx tjaw kytxˈixpin kyteˈn tzeˈnkuxjo waja. Ikytziˈn, bˈalaqa il tiˈj tuˈn kyok wiliˈn, ex nya tuˈn nyoliˈn tukˈa jun yol bˈunin tzeˈnku kyaja. Yaˈj qa atku qˈoj kyxola, qa atku ikyˈbˈil tuˈn tyabˈ kywiˈy, qa nchi bˈaj paˈn kyibˈa, qa nchi bˈaj xoˈn yol kyxola, qa atku iqj yol kyxola, qa nchi bˈaj nimsin kyibˈa, qa ntiˈx nukˈbˈil kyxola. 21 Ex nchin xobˈa yaˈj qa, aj npoˈn jun majla kyxola, qa ẍin elkuy toj ntxˈixewa twutz nDiosa tuˈn kypaja, ex qa ẍin oqˈa kyiˈjjo, ayeˈ nchi bˈinchintaq il ojtxe, ex qa naˈm tkyij kytzaqpiˈn nya bˈaˈn tzeˈnku kyˈaˈjin, ex tkyaqil achbˈil nbˈanttaq kyuˈn.

Bible Gateway Sponsors