Add parallel Print Page Options

Lời Mở Ðầu

Phao-lô, một đầy tớ của Ðức Chúa Trời và sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, vì cớ đức tin của những người được Ðức Chúa Trời chọn, để họ hiểu biết chân lý, hầu sống cuộc đời tin kính đạo đức, trong hy vọng hưởng sự sống đời đời, mà Ðức Chúa Trời, Ðấng không hề nói dối, đã hứa ban từ muôn đời về trước,[a] nhưng đến thời điểm đã định, bày tỏ Ðạo[b] Ngài qua sự rao giảng đã được ủy thác cho ta theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, gởi cho Tít, con thật của ta trong cùng đức tin: Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời là Cha, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, ở với con.

Nhiệm Vụ của Tít tại Cơ-rết

Mục đích của ta để con ở lại Cơ-rết là để con bổ túc những gì chưa hoàn tất và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành, như ta đã dặn con.

Người được bổ nhiệm phải là người không chỗ trách được, chồng của một vợ, có các con cái tin kính Chúa, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. Vì giám mục là quản gia của Ðức Chúa Trời, nên phải không chỗ trách được, không ngang bướng, không nóng tính, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính, nhưng là người hiếu khách, yêu mến điều tốt, đứng đắn, chính trực, thánh sạch, tự chủ, giữ vững tinh túy của Ðạo đáng tin cậy đã được dạy cho, để có thể dùng tín lý lành mạnh mà khuyên bảo những người khác và bác bỏ những kẻ chống đối.

10 Vì có nhiều kẻ bất thuận phục, những kẻ nói vu vơ gây hoang mang, và những kẻ lừa dối, đặc biệt là trong giới chủ trương phải cắt bì, 11 đó là những kẻ cần phải làm cho im miệng. Vì lợi lộc thấp hèn họ đã dạy những điều không nên dạy, làm xáo trộn cả gia đình của nhiều người. 12 Một người trong họ, một tiên tri của họ, đã nói,

“Người Cơ-rết hay nói dối, là những con thú dữ, tham ăn và lười biếng.”

13 Lời chứng ấy là thật. Vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được lành mạnh trong đức tin, 14 không chú ý vào những chuyện hoang đường của người Do-thái và những điều răn của loài người, mà lìa bỏ chân lý.

15 Mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong sạch, nhưng đối với những kẻ ô uế và không tin thì chẳng có gì là trong sạch, vì tâm trí và lương tâm họ đã bị ô uế. 16 Họ cũng xưng rằng họ biết Ðức Chúa Trời, nhưng qua những việc làm của họ, họ chối bỏ Ngài. Họ thật đáng ghê tởm, không vâng lời, và không thích hợp để làm bất cứ việc tốt gì.

Footnotes

  1. Tít 1:2 nt: thời gian đời đời; ctd: vô cực trong quá khứ
  2. Tít 1:3 ctd: Lời (Lógos)