A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 99 New Vietnamese Bible (NVB)

Đức Chúa Trời Là Vị Vua Thánh

99 CHÚA cai trị,
    Muôn dân hãy run sợ;
Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,[a]
    Trái đất rung chuyển.
CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại;
    Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc.
Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài;
    Ngài là thánh.
Vị vua thật quyền năng,[b] Ngài yêu chuộng công bình,
    Thiết lập sự bình đẳng;
Ngài thi hành công bình
    Và công chính trong Gia-cốp.
Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
    Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
    Ngài là thánh.
Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài;
    Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
Họ cầu khẩn CHÚA
    Và Ngài đáp lời họ.
Từ trong cột mây Ngài phán với họ;
    Ngài ban cho họ luật lệ cùng quy luật và họ gìn giữ chúng.
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi,
    Chính Ngài đã đáp lời họ.
Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ,
    Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ.
Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
    Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài
    CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.

Footnotes:

  1. 99:1 “chê-rub”; một loại siêu sinh vật có cánh; chúng xuất hiện như các sinh vật bảo vệ cây sự sống “Sáng 3:24”; như xe cho Chúa đi “2Sa 22:11”; Rương giao ước có hai chê-ru-bim xòe cánh che nắp thi ân. “Xuất 25:18-20
  2. 99:4 Nt: quyền năng của vua
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes