A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 119 New Vietnamese Bible (NVB)

Kinh Luật Của Đức Chúa Trời

119 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình;
    Sống theo Kinh Luật của CHÚA.
Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa;
    Hết lòng tìm kiếm Ngài.
Họ không làm điều gì sai trái,
    Nhưng sống theo đường lối của Chúa.
Chúa đã truyền các mạng lệnh của Ngài
    Để chúng tôi tuân theo.
Ước gì đường lối tôi được vững vàng
    Để tôi tuân theo các quy luật của Chúa;
Bấy giờ tôi sẽ không bị hổ thẹn
    Vì tôi chú tâm vào mọi điều răn của Chúa.
Tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng ca ngợi Chúa
    Khi tôi học hỏi các phán quyết công chính của Ngài.
Tôi sẽ tuân theo các quy luật của Chúa;
    Xin chớ hoàn toàn từ bỏ tôi.
Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?
    Phải tuân giữ lời Chúa.
10 Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,
    Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.
11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi
    Để tôi không phạm tội cùng Ngài.
12 Lạy CHÚA, tôi ca tụng Ngài,
    Xin dạy tôi các quy luật Ngài.
13 Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài phán ra.
14 Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa như[a]
    Vui vì giàu có.
15 Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa
    Và chú tâm vào đường lối Ngài.
16 Tôi vui thích trong quy luật của Chúa
    Và không quên lời Ngài.
17 Xin rộng lượng cùng tôi, là tôi tớ Chúa, để tôi được sống
    Và tuân giữ lời Ngài.
18 Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy
    Những điều diệu kỳ trong Kinh Luật của Ngài.
19 Tôi là lữ khách trên đất,
    Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.
20 Tâm hồn tôi luôn mòn mỏi khao khát các phán quyết của Chúa.
21 Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng bị rủa sả,
    Kẻ đi lạc xa các điều răn Chúa.
22 Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh bỉ
    Vì tôi gìn giữ lời chứng của Chúa.
23 Các vua chúa ngồi cùng nhau bàn định nghịch tôi,
    Nhưng tôi tớ Chúa sẽ suy gẫm các quy luật Ngài.
24 Các lời chứng của Chúa là niềm vui cho tôi,
    Là những vị cố vấn của tôi.
25 Linh hồn tôi phủ phục dưới bụi đất;
    Xin phục hồi sức sống cho tôi theo như lời Chúa.
26 Tôi tỏ bày đường lối tôi cùng Chúa và Ngài đáp lời tôi.
    Xin dạy tôi các quy luật của Chúa.
27 Xin cho tôi hiểu ý nghĩa[b] các mạng lệnh của Chúa,
    Và tôi sẽ suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài.
28 Tôi đổ nước mắt than khóc vì sầu thảm.
    Xin thêm sức cho tôi theo như lời Chúa.
29 Xin đẩy xa khỏi tôi đường lối sai lầm,
    Xin ban ơn dạy dỗ tôi Kinh Luật của Chúa.
30 Tôi đã chọn con đường trung tín,[c]
    Tôi đã đặt trước mặt tôi các phán quyết của Ngài.
31 Lạy CHÚA, tôi nắm chắc lấy lời chứng của Ngài,
    Xin đừng để tôi bị hổ thẹn.
32 Tôi chạy theo đường lối mạng lệnh của Chúa
    Vì Ngài giúp tôi hiểu biết thêm.[d]
33 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối quy định của Ngài;
    Tôi sẽ gìn giữ chúng cho đến cùng.[e]
34 Xin ban cho tôi sự hiểu biết thì tôi sẽ gìn giữ Kinh Luật của Chúa
    Và hết lòng tuân giữ chúng.
35 Xin hướng dẫn tôi trong đường lối theo điều răn Chúa
    Vì tôi vui mừng trong đường ấy.
36 Xin hướng lòng tôi về lời chứng của Chúa
    Chứ không phải về lợi lộc riêng.
37 Xin xoay mắt tôi để khỏi nhìn những điều hư không;[f]
    Xin ban cho tôi sức sống trong đường lối Chúa.[g]
38 Xin hoàn thành lời hứa Ngài cho tôi tớ Chúa,
    Là lời hứa dành cho những người kính sợ Ngài.
39 Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ hãi
    Vì các phán quyết của Ngài là tốt lành.
40 Kìa, tôi mong ước các mạng lệnh của Chúa,
    Xin ban cho tôi sức sống trong sự công chính Ngài.
41 Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài đến cùng tôi;
    Sự cứu rỗi Chúa như lời Ngài đã hứa.
42 Tôi sẽ có câu trả lời cho những kẻ sỉ nhục tôi
    Vì tôi tin cậy nơi lời Chúa.
43 Xin chớ lấy hết lời chân thật khỏi miệng tôi
    Vì tôi đặt hy vọng nơi các phán quyết của Chúa.
44 Tôi luôn luôn gìn giữ Kinh Luật của Chúa
    Đến đời đời vô cùng.
45 Tôi sẽ bước đi tự do
    Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh của Chúa.
46 Tôi sẽ nói về lời chứng của Chúa trước mặt các vua
    Mà không hổ thẹn.
47 Tôi vui thích trong điều răn của Chúa
    Là điều tôi yêu mến.
48 Tôi đưa tay hướng về điều răn của Chúa là điều tôi yêu mến,
    Và tôi suy gẫm các quy luật của Ngài.
49 Xin Chúa nhớ lời hứa cùng tôi tớ Chúa;
    Nhờ lời hứa đó mà tôi hy vọng.
50 Đây là niềm an ủi của tôi trong khi hoạn nạn
    Vì lời hứa của Chúa ban sức sống cho tôi.
51 Những kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi rất nhiều
    Nhưng tôi không từ bỏ Kinh Luật của Chúa.
52 Lạy CHÚA, tôi ghi nhớ các phán quyết của Ngài từ xưa
    Và được an ủi.
53 Tôi trở nên nóng giận
    Khi thấy kẻ ác từ bỏ Kinh Luật Chúa.
54 Các quy luật của Chúa trở nên những bài ca
    Cho cuộc đời[h] lữ khách của tôi.
55 Lạy CHÚA, ban đêm tôi nhớ đến danh Chúa
    Và gìn giữ Kinh Luật của Ngài.
56 Đây là phần của tôi
    Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
57 CHÚA là phần cơ nghiệp của tôi,
    Tôi đã hứa gìn giữ lời Chúa.
58 Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa,
    Xin ban ơn cho tôi tùy theo lời Ngài hứa.
59 Tôi đã suy gẫm về đường lối của tôi
    Và trở gót quay về lời chứng của Chúa.
60 Tôi vội vàng, không chậm trễ
    Gìn giữ các điều răn của Chúa.
61 Dù kẻ ác giăng dây chung quanh tôi,
    Nhưng tôi không quên Kinh Luật Chúa.
62 Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để cảm tạ Chúa
    Vì các phán quyết công chính của Ngài.
63 Tôi là bạn của tất cả những người kính sợ Chúa,
    Là những người gìn giữ mạng lệnh Ngài.
64 Lạy CHÚA, tình yêu thương của Ngài đầy dẫy đất,
    Xin dạy tôi các quy luật chúa.
65 Lạy CHÚA, Ngài đã hậu đãi tôi tớ Chúa
    Theo như lời Chúa.
66 Xin dạy tôi tri thức và biết quyết định đúng
    Vì tôi tin cậy nơi các điều răn của Ngài.
67 Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc
    Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa.
68 Ngài là thiện và là Đấng làm điều thiện;
    Xin dạy tôi các quy luật của Ngài.
69 Dù những kẻ kiêu ngạo dùng lời láo khoét nói xấu tôi,
    Nhưng tôi hết lòng gìn giữ các mạng lệnh Chúa.
70 Lòng chúng nó chai lì như mỡ,
    Nhưng tôi vui thích Kinh Luật của Chúa.
71 Ấy là điều tốt cho tôi khi tôi bị hoạn nạn
    Để tôi học các quy luật của Chúa.
72 Kinh luật từ miệng Chúa là tốt lành cho tôi
    Hơn hàng ngàn lạng vàng và bạc.
73 Tay Chúa đã làm và nắn nên tôi,
    Xin ban cho tôi trí hiểu biết để tôi học hỏi các điều răn Chúa.
74 Những người kính sợ Chúa sẽ thấy tôi và vui mừng
    Vì tôi đặt hy vọng nơi lời Chúa.
75 Lạy CHÚA, tôi biết các phán quyết của Ngài là công chính,
    Ấy là từ lòng thành tín mà Ngài làm cho tôi bị hoạn nạn.
76 Nguyện tình yêu thương Chúa an ủi tôi
    Như lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Chúa.
77 Nguyện Chúa thương xót tôi thì tôi sẽ sống
    Vì tôi vui thích trong Kinh Luật Chúa.
78 Nguyện những kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn vì đã dùng điều giả dối hại tôi,
    Còn tôi sẽ suy gẫm các mạng lệnh của Chúa.
79 Nguyện những người kính sợ Chúa, là những người biết lời chứng của Ngài,
    Quay trở lại cùng tôi.
80 Nguyện lòng tôi không có gì đáng trách theo quy luật của Chúa
    Để tôi không bị hổ thẹn.
81 Linh hồn tôi mòn mỏi mong ước sự cứu rỗi của Chúa;
    Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
82 Mắt tôi mòn mỏi trông chờ lời hứa của Chúa;
    Tôi nói: “Khi nào Chúa sẽ an ủi tôi?
83 Vì tôi như cái bình da vô dụng[i]
    Nhưng tôi không quên các quy luật của Chúa.
84 Tôi tớ Chúa phải chờ bao lâu nữa?[j]
    Khi nào Ngài mới đoán xét những kẻ bắt bớ tôi?”
85 Những kẻ kiêu ngạo đào hố hại tôi,
    Là những kẻ không làm theo Kinh Luật Chúa.
86 Tất cả các điều răn của Chúa đều đáng tin cậy;
    Người ta dùng điều giả dối để bắt bớ tôi.
    Xin giúp đỡ tôi.
87 Dù chúng nó gần như diệt tôi khỏi mặt đất,
    Nhưng tôi không từ bỏ mạng lệnh của Chúa.
88 Xin ban sức sống cho tôi theo như tình yêu thương của Chúa
    Để tôi gìn giữ lời chứng từ miệng Ngài.
89 Lạy CHÚA, lời Ngài đứng vững đời đời trên trời.
90 Lòng thành tín Chúa tồn tại từ đời nọ đến đời kia;
    Ngài đã lập quả đất và nó đứng vững vàng.
91 Mọi sự đứng vững cho đến ngày nay là do phán quyết của Chúa;
    Vì chúng đều là tôi tớ Ngài.
92 Nếu Kinh Luật Chúa không phải là niềm vui của tôi
    Thì tôi đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn.
93 Tôi không bao giờ quên các mạng lệnh Chúa
    Vì nhờ chúng mà tôi được sức sống.
94 Tôi thuộc về Chúa, xin cứu rỗi tôi
    Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh Chúa.
95 Những kẻ ác rình để diệt tôi
    Nhưng tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.
96 Tôi thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn
    Nhưng các điều răn của Chúa thì vô hạn.[k]
97 Tôi yêu Kinh Luật Chúa biết bao,
    Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.
98 Các điều răn Chúa giúp tôi khôn ngoan hơn các kẻ thù tôi,
    Vì các điều răn ấy luôn luôn ở cùng tôi.
99 Tôi sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy tôi,
    Vì tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.
100 Tôi hiểu biết hơn các bậc bô lão
    Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
101 Tôi giữ chân tôi tránh mọi đường tà để gìn giữ lời Chúa.
102 Tôi không từ bỏ các phán quyết của Chúa
    Vì chính Ngài đã dạy dỗ tôi.
103 Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao,
    Ngọt hơn mật ong trong miệng.
104 Nhờ các mạng lệnh của Chúa tôi được sáng suốt,
    Vì thế tôi ghét mọi đường lối giả dối.
105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
    Là ánh sáng cho đường lối tôi.
106 Tôi đã thề và sẽ giữ lời thề rằng
    Tôi sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.
107 Lạy CHÚA, tôi đau khổ rất nhiều,
    Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa.
108 Lạy CHÚA, xin nhận tế lễ tình nguyện từ môi miệng tôi
    Và dạy tôi các phán quyết của Ngài.
109 Mạng sống tôi thường bị nguy hiểm[l]
    Nhưng tôi không quên Kinh Luật Chúa.
110 Những kẻ ác đặt bẫy hại tôi
    Nhưng tôi không lìa bỏ các mạng lệnh của Chúa.
111 Lời chứng của Chúa là cơ nghiệp đời đời của tôi,
    Vì chúng là niềm vui cho lòng tôi.
112 Tôi luôn chuyên tâm làm theo các quy luật của Chúa
    Đến tận cùng.
113 Tôi ghét những kẻ hai lòng
    Nhưng yêu mến Kinh Luật của Chúa.
114 Chính Ngài là nơi trú ẩn và là cái khiên bảo vệ tôi,
    Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
115 Hỡi những kẻ ác, hãy tránh xa ta
    Để ta gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời ta.
116 Xin nâng đỡ tôi như lời Chúa đã hứa để tôi được sống
    Và không bị hổ thẹn về điều tôi hy vọng.
117 Xin hỗ trợ tôi để tôi được an toàn
    Và luôn luôn làm theo quy luật của Chúa.
118 Ngài từ bỏ tất cả những kẻ đi xa lạc các quy luật Chúa
    Vì sự giả dối của họ là vô ích.
119 Ngài coi mọi kẻ ác trên đất như cặn bã,
    Vì thế tôi yêu mến các lời chứng của Chúa.
120 Thân thể tôi run rẩy vì sợ hãi Chúa,
    Tôi cũng sợ sự phán xét của Ngài.
121 Tôi đã hành động công bình và công chính,
    Xin đừng bỏ tôi cho những kẻ áp bức tôi.
122 Xin bảo đảm cho tôi tớ Chúa được phúc lành;
    Chớ để những kẻ kiêu ngạo áp bức tôi.
123 Mắt tôi mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi
    Và lời hứa công chính của Chúa.
124 Xin đối xử với tôi tớ Chúa theo như tình yêu thương của Chúa;
    Xin dạy tôi các quy luật của Ngài.
125 Tôi là tôi tớ Chúa, xin ban cho tôi sự hiểu biết,
    Để tôi hiểu các lời chứng của Chúa.
126 Đây là lúc để CHÚA hành động
    Vì người ta vi phạm Kinh Luật Chúa.[m]
127 Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa
    Hơn vàng, hơn cả vàng ròng.
128 Vì mọi giáo huấn của Chúa đều đúng,[n]
    Và tôi ghét mọi đường lối giả dối.
129 Lời chứng của Chúa là diệu kỳ
    Cho nên tâm hồn tôi gìn giữ chúng.
130 Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;
    Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.
131 Tôi há miệng khao khát
    Vì tôi mong ước các điều răn của Chúa.
132 Xin đoái nhìn và ban ơn cho tôi
    Như cách Chúa vẫn làm đối với những người yêu mến danh Ngài.
133 Xin giữ các bước chân tôi vững vàng trong lời Chúa;
    Xin đừng để điều ác nào cai trị tôi.
134 Xin cứu chuộc tôi khỏi sự áp bức của loài người,
    Để tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
135 Xin mặt Ngài tỏa sáng trên tôi tớ Chúa
    Và dạy tôi các quy luật Ngài.
136 Mắt tôi tuôn tràn suối lệ
    Vì người ta không giữ Kinh Luật của Chúa.
137 Lạy CHÚA, Ngài là công chính
    Và các phán quyết của Ngài là công bình.
138 Ngài đã truyền các lời chứng công chính
    Và rất đáng tin cậy.
139 Sự nhiệt thành thiêu hủy tôi
    Vì các kẻ thù tôi quên lời Chúa.
140 Lời chúa đã được tinh luyện kỹ
    Và tôi tớ Chúa yêu mến nó.
141 Dù tôi bé nhỏ và bị khinh thường
    Nhưng tôi không quên các mạng lệnh Chúa.
142 Sự công chính của Chúa là công chính đời đời,
    Và Kinh Luật của Chúa là chân thật.
143 Hoạn nạn và khổ não đến với tôi
    Nhưng các điều răn của Chúa là niềm vui cho tôi.
144 Các lời chứng của Chúa là công chính đời đời;
    Xin ban cho tôi sự hiểu biết để tôi được sống.
145 Lạy CHÚA, tôi hết lòng cầu khẩn, xin đáp lời tôi,
    Tôi sẽ gìn giữ quy luật của Chúa.
146 Tôi cầu khẩn Ngài, xin cứu tôi,
    Tôi sẽ giữ các lời chứng của Chúa.
147 Tôi thức dậy lúc rạng đông và cầu xin;
    Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
148 Mắt tôi thức tỉnh suốt canh khuya
    Để suy gẫm lời Chúa.
149 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu xin của tôi theo như tình yêu thương Ngài;
    Xin phục hồi cho tôi sức sống[o] theo như các phán quyết Chúa.
150 Những kẻ gian ác áp bức tôi[p] đã đến gần,
    Chúng là kẻ xa cách Kinh Luật Chúa.
151 Lạy CHÚA, chính Ngài đang ở gần
    Và tất cả các điều răn của Ngài đều chân thật.
152 Từ xa xưa, do các lời chứng của Chúa tôi biết rằng
    Ngài đã lập chúng đến đời đời.[q]
153 Xin hãy xem sự đau khổ tôi chịu và giải cứu tôi
    Vì tôi không quên Kinh Luật của Chúa.
154 Xin bênh vực trường hợp tôi và cứu chuộc tôi;
    Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa hứa.
155 Sự cứu rỗi ở xa những kẻ gian ác
    Vì chúng không tìm kiếm các quy luật Chúa.
156 Lạy CHÚA, sự thương xót của Ngài thật lớn lao;
    Xin ban cho tôi sức sống theo như các phán quyết của Chúa.
157 Nhiều kẻ thù ghét và áp bức tôi
    Nhưng tôi không từ bỏ các lời chứng của Chúa.
158 Tôi thấy những kẻ bội tín và ghê tởm chúng
    Vì chúng nó không giữ lời Chúa.
159 Nguyện Chúa thấy rằng tôi yêu mến các mạng lệnh Chúa.
    Lạy CHÚA, xin ban cho tôi sức sống theo như tình yêu thương của Ngài.
160 Bản chất[r] của lời Chúa là chân lý;
    Tất cả các phán quyết công chính của Chúa là đời đời.
161 Các vua chúa đã bắt bớ tôi vô cớ
    Nhưng lòng tôi run sợ trước lời Chúa.
162 Tôi vui mừng vì lời Chúa hứa
    Như người chiếm được chiến lợi phẩm lớn.
163 Tôi ghét và ghê tởm sự dối trá
    Nhưng tôi yêu mến Kinh Luật Chúa.
164 Mỗi ngày tôi ca ngợi Chúa bảy lần
    Vì các phán quyết công chính của Ngài.
165 Những người yêu mến Kinh Luật Chúa được bình an lớn
    Và không có gì làm cho họ vấp ngã.
166 Lạy CHÚA, tôi hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài
    Và thi hành các điều răn Chúa.
167 Linh hồn tôi gìn giữ
    Và yêu mến các lời chứng của Chúa vô cùng.
168 Tôi gìn giữ các mạng lệnh và lời chứng của Chúa,
    Vì mọi đường lối tôi đều ở trước mặt Ngài.
169 Lạy CHÚA, nguyện lời cầu xin của tôi đến gần trước mặt Ngài;
    Xin ban cho tôi sự hiểu biết theo như lời Chúa.
170 Nguyện lời cầu khẩn của tôi đến trước mặt Ngài,
    Xin Chúa giải cứu tôi như lời Ngài hứa.
171 Môi miệng tôi sẽ tuôn tràn lời ca ngợi
    Vì Chúa đã dạy tôi các quy luật Ngài.
172 Lưỡi tôi sẽ ca hát lời Chúa
    Vì mọi điều răn Chúa đều công chính.
173 Nguyện tay Chúa sẵn sàng giúp đỡ tôi
    Vì tôi đã chọn các mạng lệnh Chúa.
174 Lạy CHÚA, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa,
    Kinh luật Chúa là niềm vui của tôi.
175 Xin cho tôi sống để linh hồn tôi ca tụng Chúa;
    Nguyện các phán quyết của Chúa giúp đỡ tôi.
176 Tôi lạc lối như con chiên đi lạc;
    Xin tìm kiếm tôi tớ Chúa,
    Vì tôi không quên các điều răn của Chúa.

Footnotes:

 1. 119:14 Ctd: hơn
 2. 119:27 Nt: đường lối
 3. 119:30 Ctd: chân lý;
 4. 119:32 Nt: làm lòng tôi lớn hơn
 5. 119:33 Ctd: như một phần thưởng
 6. 119:37 Ctd: thần tượng
 7. 119:37 Một vài văn bản cổ: theo lời Chúa
 8. 119:54 Nt: nhà
 9. 119:83 Nt: ở trong khói
 10. 119:84 Ctd: tôi tớ chúa có thể sống bao lâu?
 11. 119:96 Ctd: Tôi thấy mọi sự toàn hão đều có kết thúc, nhưng các điều răn Chúa thì rộng lớn vô cùng
 12. 119:109 Nt: ở trong tay tôi
 13. 119:126 Ctd: Đây là lúc hành động cho CHÚA
 14. 119:128 Nt: không rõ nghĩa
 15. 119:149 Ctd: phục hưng
 16. 119:150 Ctd: những kẻ âm mưu điều ác
 17. 119:152 Ctd: Từ xa xưa tôi đã biết các lời chứng của Chúa, rằng Ngài lập chúng đến đời đời
 18. 119:160 Ctd: Tổng cộng
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes