A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 118 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cảm Tạ Chúa vì Tình Thương của Ngài

118 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
Nguyện dân I-sơ-ra-ên nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
Nguyện nhà A-rôn nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
Nguyện những người kính sợ Chúa nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”

Trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu với Chúa;
Chúa đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do rộng rãi.
Chúa binh vực tôi, tôi chẳng sợ;
Loài người làm chi được tôi?
Chúa binh vực tôi, trong số những người giúp đỡ tôi,
Nên tôi sẽ nhìn những kẻ thù ghét tôi một cách đắc thắng.

Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy loài người.
Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời nầy.
10 Tất cả dân ngoại đã bao vây để tiêu diệt tôi;
Nhân danh Chúa, tôi sẽ tiêu diệt chúng.
11 Chúng đã bao vây tôi, thật vậy, chúng đã bao vây tôi tứ phía;
Nhân danh Chúa, tôi sẽ tiêu diệt chúng.
12 Chúng đã bao vây tôi khác nào một đàn ong;
Chúng đã bị tắt ngóm như ngọn lửa gai;
Nhân danh Chúa, tôi sẽ tiêu diệt chúng.

13 Ngươi đã cố sức xô cho ta ngã,
Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta.
14 Chúa là sức mạnh của ta và bài ca của ta;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của ta.

15 Trong các trại người ngay lành có tiếng reo mừng chiến thắng;
Tay phải của Chúa hành động mạnh mẽ.
16 Tay phải của Chúa được tôn cao.
Tay phải của Chúa hành động mạnh mẽ.
17 Tôi sẽ không chết nhưng sẽ sống,
Ðể thuật lại những công việc của Chúa.
18 Chúa đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
Nhưng Ngài không phó tôi cho tử thần.
19 Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
Ðể tôi sẽ vào và cảm tạ Chúa.
20 Ðây là cổng của Chúa,
Ðể người ngay lành sẽ vào.

21 Con sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài đã đáp lời con;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của con.
22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá góc nhà.
23 Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.
24 Ðây là ngày Chúa đã dựng nên;
Chúng ta hãy vui hưởng và hân hoan trong ngày ấy.
25 Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con;
Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cho chúng con được thịnh vượng.

26 Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Từ trong nhà Chúa chúng ta cầu phước cho Ðấng ấy.
27 Chúa chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng soi sáng chúng ta;
Xin lấy các sợi dây cột con vật hiến tế vào các sừng bàn thờ.

28 Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con cảm tạ Ngài;
Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài.
29 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes