A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 94 New Vietnamese Bible (NVB)

Đức Chúa Trời Là Đấng Phán Xét Mọi Sự

94 Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả;
    Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài.[a]
Lạy Đấng phán xét thế giới,[b] xin đứng lên,
    Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo.
Lạy CHÚA, cho đến bao giờ?
    Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ?
Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo;
    Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang.
Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài;
    Chúng nó làm con dân[c] Ngài khốn khổ.
Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân;
    Chúng tàn sát kẻ mồ côi.
Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy,
    Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy.
Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết;
    Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan?
Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được?
    Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao?
10 Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao?
    Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức.
11 CHÚA biết tư tưởng loài người;
    Chúng chỉ là hư không.[d]
12 Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện[e]
    Và dạy dỗ Kinh Luật cho;
13 Và ban cho họ yên lành khỏi[f] những ngày hoạn nạn,
    Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác.
14 CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài
    Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài.
15 Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính;[g]
    Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.
16 Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi;
    Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi?
17 Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi
    Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.[h]
18 Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã
    Thì tình yêu thương vững bền của Ngài nâng đỡ tôi.
19 Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,
    Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.
20 Cậy quyền năng dùng luật hại người,
    Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh?
21 Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính
    Và kết án tử hình kẻ vô tội.[i]
22 Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi;
    Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn.
23 Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó;
    Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó;
    CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó.

Footnotes:

  1. 94:1 Ctd: xin hãy chiếu sáng
  2. 94:2 Nt: quả đất
  3. 94:5 Nt: cơ nghiệp
  4. 94:11 Ctd: những tư tưởng ấy chỉ là hư không
  5. 94:12 Ctd: thi hành kỷ luật
  6. 94:13 Một số đọc “bimê” trong
  7. 94:15 Một vài văn bản cổ và bản dịch Syr: người công chính
  8. 94:17 Nt: nơi im lặng
  9. 94:21 Nt: huyết vô tội
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Thánh Thi 94 1934 Vietnamese Bible (VIET)

94  Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra.

Hỡi quan xét thế gian, hãy chổi dậy, Báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.

Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào?

Chúng nó buông lời nói cách xấc xược. Những kẻ làm ác đều phô mình.

Hãy Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, Làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài.

Chúng nó giết người góa bụa, kẻ khách, Và làm chết những kẻ mồ côi.

Chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào.

Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét; Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan?

Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?

10 Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng phạt sao? Aáy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người.

11 Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người Chỉ là hư không.

12 Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, Và dạy luật pháp Ngài cho,

13 Để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, Cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác.

14 Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.

15 Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, Phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo.

16 Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác?

17 Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, Ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng.

18 Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói: Chơn tôi trợt, Thì sự nhơn từ Ngài nâng đỡ tôi.

19 Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.

20 Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, Há sẽ giao thông với Chúa sao?

21 Chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình, Và định tội cho huyết vô tội.

22 Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi; Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình.

23 Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó, Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes