Add parallel Print Page Options

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

Bài ca trong ngày Sa-bát

Lạy Ðấng Tối Cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn Chúa và ca ngợi danh Ngài,
Khi buổi sáng chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài,
Còn buổi tối chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài,
Cùng với thập huyền cầm và đàn lia,
Hòa với hạc cầm trỗi nhạc vang lừng,
Chúa ôi, Ngài đã làm cho con vui mừng vì công việc Ngài;
Những công việc của tay Ngài khiến cho con phải cất tiếng hoan ca.

Chúa ôi, những công việc của Ngài thật lớn lao thay;
Những tư tưởng của Ngài thật vô cùng sâu sắc.
Kẻ gàn dở không sao biết được;
Kẻ dại khờ chẳng hiểu thấu đâu.

Dẫu những kẻ gian ác mọc lên nhiều như cỏ,
Và những kẻ làm những việc trái đạo lý được hưng thịnh một thời,
Nhưng rồi chúng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.
Còn Ngài, Chúa ôi,
Ngài cứ được tôn cao đến đời đời.

Vì kìa, Chúa ôi, những kẻ thù nghịch Ngài,
Vì kìa, những kẻ thù nghịch Ngài sẽ bị diệt vong;
Tất cả những kẻ làm những việc trái đạo lý sẽ bị tan tác.

10 Nhưng Ngài đã nhấc sừng con cao lên như sừng bò rừng;
Con đã được xức bằng dầu mới.
11 Mắt con đã chứng kiến cảnh những kẻ thù của con bị bại;
Tai con đã nghe tiếng than khóc của những kẻ gian ác chống lại con.

12 Người ngay lành sẽ hưng thịnh như cây chà là tươi tốt;
Người ấy sẽ lớn mạnh như cây bá hương ở Li-băng.
13 Họ được trồng trong khuôn viên của nhà Chúa;
Họ sẽ đâm chồi nảy lộc trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta.
14 Dù đến tuổi cao niên họ vẫn còn ra trái;
Họ vẫn tràn trề nhựa sống và rất đỗi xanh tươi.
15 Ðiều đó chứng tỏ rằng Chúa vẫn luôn luôn chính trực;
Ngài là vầng đá của tôi,
Và không có điều chi bất chính trong Ngài.