Add parallel Print Page Options

Vinh Hiển của Chúa Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!
Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!
Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng, để quân chống lại Ngài thấy rõ,
Ðể kẻ thù và kẻ báo thù phải im hơi bỏ cuộc.

Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;
Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần[a] một chút;
Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.
Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;
Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,
Tức tất cả chiên và bò,
Cùng các thú vật ngoài đồng,
Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,
Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.

Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!

Footnotes

  1. Thánh Thi 8:5 Hebrew: Elohim; ctd: các thiên thần, hoặc Ðức Chúa Trời