Add parallel Print Page Options

Quyền Năng Ðắc Thắng của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Ở Giu-đa ai cũng biết Ðức Chúa Trời;
Danh Ngài rất cao quý trong I-sơ-ra-ên.
Ðền tạm của Ngài ở Sa-lem,
Nơi Ngài ngự ở Si-ôn.
Nơi đó Ngài bẻ gãy các cung tên,
Các khiên, gươm đao, và khí giới chiến tranh. (Sê-la)

Ngài thật vinh hiển;
Thật tuyệt hảo hơn những núi chiến lợi phẩm.
Những kẻ dũng mãnh đã bị tước đoạt hết sạch của cải;
Chúng đã chìm vào giấc ngủ mê man;
Chẳng còn một chiến sĩ nào nhấc tay mình lên nổi.
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, khi Ngài quở trách,
Cả ngựa lẫn người cỡi ngựa đều phải ngủ say như chết.

Nhưng Ngài, chỉ một mình Ngài là Ðấng đáng được kính sợ.
Khi Ngài nổi giận, ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài?
Từ thiên cung Ngài ban truyền phán quyết;
Khắp đất đều run rẩy và im lặng lắng nghe,
Khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy để đoán phạt,
Hầu cứu mọi người khốn khổ khắp thế gian. (Sê-la)

10 Cơn giận của loài người chỉ làm cho Ngài được ca ngợi;
Còn phần giận dư Ngài sẽ buộc lại tựa thắt chặt đai lưng.

11 Hãy hứa nguyện và khá làm trọn lời hứa nguyện của bạn với Chúa, Ðức Chúa Trời của bạn.
Hãy để mọi kẻ quanh Ngài mang lễ vật dâng lên Ngài, Ðấng đáng kính sợ.
12 Ngài sẽ dẹp hết thái độ kiêu căng của những người quyền thế.
Tất cả các vua chúa thế gian đều sợ hãi Ngài.