Add parallel Print Page Options

Lời kêu cứu

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ.” Bài ca của Đa-vít.

69 Lạy Chúa, xin hãy cứu tôi
    vì nước đã ngập đến cổ tôi.
Tôi đang lún xuống bùn hụt chân.
Tôi chìm trong nước sâu,
    nước lụt bao phủ tôi.
Tôi mệt mỏi vì kêu cứu;
    cổ họng tôi khan.
    Mắt tôi lòa vì trông đợi Ngài cứu tôi.
Số người ghét tôi vô cớ nhiều hơn tóc trên đầu tôi;
Nhiều kẻ muốn diệt tôi.
    Lắm kẻ thù vu cáo tôi.
Chúng bắt tôi trả lại vật mà tôi không hề lấy.
Lạy Thượng Đế, Ngài biết tôi phạm tội.
    Tôi không thể che đậy tội mình trước mặt Ngài.
Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng,
    xin đừng để kẻ đặt hi vọng nơi Ngài
    bị xấu hổ vì tôi.
Lạy Thượng Đế của Ít-ra-en,
    xin đừng để kẻ thờ phụng Ngài bị sỉ nhục vì tôi.
Vì Ngài mà tôi mang nhục,
    mặt tôi đầy nhơ nhuốc.
Tôi như người xa lạ đối với thân nhân,
    như người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ tôi.
Lòng sốt sắng về đền thờ Chúa hoàn toàn chế ngự tôi.
    Tôi đau đớn khi người ta sỉ nhục Ngài.
10 Khi tôi hạ mình và cữ ăn,
    điều đó chỉ khiến chúng chế giễu tôi.
11 Chúng trêu chọc tôi
    khi tôi mặc áo quần tang.
12 Chúng chế giễu tôi giữa chốn công cộng.
    Kẻ say rượu đặt bài ca chế nhạo tôi.
13 Nhưng, Chúa ôi, tôi cầu khẩn Ngài đáp lời tôi,
    vào thời điểm CHÚA định,
    vì tình yêu lớn lao của Ngài.
Chỉ Ngài mới cứu tôi được thôi.
14 Xin rút tôi lên khỏi bùn lấm,
    đừng để tôi lún xuống.
Xin hãy cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi
    và khỏi nước sâu.
15 Đừng để nước lụt khiến tôi chết đuối,
    hoặc để nước sâu trùm lấy tôi
    hay mồ mả khép kín quanh tôi.
16 Lạy Chúa, xin hãy trả lời tôi vì tình yêu Ngài thật tuyệt diệu.
Vì lòng nhân từ lớn lao Ngài
    xin hãy quay sang tôi.
17 Xin đừng giấu mặt Ngài khỏi tôi, kẻ tôi tớ Chúa.
Tôi đang gặp khốn khó.
Xin hãy mau giúp đỡ tôi!
18 Xin hãy đến gần và cứu tôi;
    cứu tôi khỏi kẻ thù tôi.
19 Chúa thấy sự sỉ nhục và xấu hổ tôi.
    Chúa biết các kẻ thù tôi.
20 Những lời sỉ nhục đã làm tan vỡ lòng tôi, khiến tôi kiệt lực.
    Tôi mong có người thông cảm nhưng chẳng có ai;
    tôi tìm người an ủi, nhưng chẳng thấy người nào.
21 Chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn tôi,
    cho tôi uống giấm.
22 Nguyện bữa tiệc chúng trở thành bẫy sập cho chúng,
    thành bẫy cho bạn bè chúng.
23 Nguyện chúng nó bị đui mù để không còn nhìn thấy.
    Nguyện lưng chúng nó khòm xuống vì khốn khổ.
24 Xin hãy đổ cơn giận trên chúng nó;
    nguyện cơn thịnh nộ Ngài bắt lấy chúng.
25 Nguyện chỗ ở chúng bỏ hoang;
    cầu cho không ai trú trong lều chúng.
26 Chúng nó rượt đuổi kẻ Ngài đã đánh,
    và bàn tán về nỗi đau của kẻ
    mà Ngài đã làm tổn thương.
27 Xin Chúa kết án chúng từ tội ác nầy đến tội ác khác,
    đừng tha cho chúng.
28 Xin hãy xóa tên chúng khỏi sách sự sống,
    và đừng kể tên chúng nó vào sổ chung với người công chính.
29 Tôi đau buồn.
    Lạy Thượng Đế, nguyện quyền năng cứu vớt của Ngài đến giúp tôi.
30 Tôi sẽ lấy bài hát ca tụng Ngài
    và tôn vinh Ngài bằng lời cảm tạ.
31 Điều đó sẽ làm vừa lòng Ngài hơn dâng súc vật,
    hơn cả sinh tế bằng bò đực
    có sừng và có móng.
32 Người khốn khổ sẽ thấy điều nầy và vui mừng.
Hỡi những ai kính thờ Thượng Đế,
    hãy vững lòng lên.
33 Chúa lắng nghe những kẻ cùng khốn,
    Ngài không khinh dể người bị giam cầm.
34 Trời đất hãy ca ngợi Ngài,
    biển và mọi sinh vật trong biển hãy hát tôn vinh Ngài.
35 Thượng Đế sẽ cứu Giê-ru-sa-lem
    và xây lại các thành Giu-đa.
    Rồi dân chúng sẽ sống ở đó và nhận lấy nó làm tài sản.
36 Dòng dõi của kẻ tôi tớ Ngài sẽ hưởng đất ấy,
    những người yêu mến Ngài sẽ sống trong đó.