Add parallel Print Page Options

Bài hát tạ ơn

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của Đa-vít.

65 Lạy Chúa, Ngài đáng được tán dương tại Giê-ru-sa-lem.
    Chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
Ngài nghe lời cầu xin của chúng tôi.
    Mọi dân sẽ đến cùng Ngài.
Tội lỗi chúng tôi bao phủ chúng tôi,
    nhưng Chúa tha hết.
Phúc cho người được Chúa chọn
    ở trong triều đình Ngài.
Trong nhà Chúa, trong đền thánh Ngài chúng tôi nhận lãnh mọi điều tốt lành.
Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng tôi,
Ngài đáp lời chúng tôi bằng sự giải thoát diệu kỳ.
    Muôn dân trên đất
    và bên kia các đại dương sẽ trông cậy vào Ngài.
Ngài dùng quyền năng dựng nên núi non;
    nai nịt bằng sức mạnh.
Ngài dẹp tiếng biển gào thét,
    ngăn chận các lượn sóng ầm ầm,
    và sự náo loạn của các dân.
Thậm chí các dân ở cuối đất cũng sợ hãi các phép lạ Chúa.
    Người ta ca ngợi Ngài từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn.
Chúa chăm sóc đất và nhuần tưới nó;
    khiến nó ra phì nhiêu.
Các sông ngòi Chúa đầy nước.
    Ngài khiến ngũ cốc mọc lên.
10 Ngài sai mưa tưới các luống cày,
    tràn ngập các luống bừa.
Ngài cho mưa làm mềm đất
    và ban phước cho mùa màng.
11 Đầu năm Ngài ban cho trúng mùa
    cuối năm Ngài ban cho nhiều hoa lợi [a].
12 Cỏ xanh mọc kín sa mạc,
    sự vui mừng bao phủ đồi núi.
13 Các đồng cỏ đầy dẫy gia súc,
    các thung lũng tràn ngập ngũ cốc.
Mọi thứ trên đất đều reo mừng.

Footnotes

  1. Thánh Thi 65:11 Đầu năm … hoa lợi Thời xưa xứ Ít-ra-en có hai niên lịch. Niên lịch đầu tiên ghi các lễ lạc tôn giáo bắt đầu vào mùa xuân, tức mùa gặt lúa mạch. Niên lịch thứ hai bắt đầu vào mùa thu, khi người ta gặt các loại hoa màu khác.