A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 41 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Lời cầu nguyện trong khi đau yếu

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

41 Phúc cho người nào giúp đỡ kẻ nghèo [a].
    Khi gặp hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu người.
Chúa sẽ gìn giữ mạng sống người
    và ban phước cho người trên đất.
Ngài không để kẻ thù nghịch thắng hơn người.
Khi bị đau yếu, Ngài sẽ thêm sức cho người,
    và khiến người lành mạnh lại.
Tôi nói, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi.
    Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”
Những kẻ thù tôi trù ẻo tôi rằng,
    “Chừng nào thì hắn qua đời và bị quên lãng?”
Vài người đến thăm tôi nhưng lòng chúng không thật.
    Chúng đến để mong kiếm tin dữ.
    Rồi chúng đi ra đồn đãi.
Nhiều kẻ thù xầm xì nghịch tôi,
    mong tôi gặp điều chẳng lành.
Chúng nói, “Hắn mắc cơn bệnh hiểm nghèo,
    Hắn sẽ không thể nào ngồi dậy khỏi giường nổi.”
Đến nỗi người bạn thân nhất
    của tôi, vốn ăn chung bàn cùng tôi
    cũng quay lại phản tôi.
10 Lạy Chúa xin thương xót tôi.
    Thêm sức để tôi báo thù
    chúng nó.
11 Vì kẻ thù tôi không thể đánh bại tôi
    nên tôi biết Ngài hài lòng về tôi.
12 Vì tôi thanh liêm, nên Ngài yểm trợ tôi
    và ở cùng tôi mãi mãi.

13 Hãy ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.
    Từ nay cho đến muôn đời.

A-men, A-men.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 41:1 Phúc cho … kẻ nghèo Hay “Những ai dạy dỗ kẻ nghèo sẽ rất may mắn.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 41 1934 Vietnamese Bible (VIET)

41  Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người.

Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người: Người sẽ được phước trên đất, Và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người.

Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt; Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người.

Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi, Chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.

Những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác, mà rằng: Nó sẽ chết chừng nào? Danh nó sẽ diệt khi nào?

Nếu có người đến thăm tôi, bèn nói những lời dối trá; lòng nó chứa cho nó gian ác; Rồi nó đi ra ngoài nói lại.

Hết thảy những kẻ ghét tôi đều xầm xì nghịch tôi; Chúng nó toan mưu hại tôi:

Một thứ bịnh ác dính đeo trên mình nó; Kìa, bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề chổi dậy nữa.

Đến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi.

10 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót tôi, và nâng đỡ tôi, Thi tôi sẽ báo trả chúng nó.

11 Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, Nhờ đó tôi sẽ nhận biết Chúa đẹp lòng tôi.

12 Song, nhơn vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, Lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời.

13 Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men, A-men!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes