Add parallel Print Page Options

Bài Cầu Nguyện Lúc Chiều Tàn

An Tâm Tin Cậy CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Ðức Chúa Trời công chính[a] của con ôi,
Xin đáp lời con khi con kêu cầu;
Xin cứu giúp con giữa cảnh gian truân;
Xin thương xót con và lắng nghe lời cầu nguyện của con.

Hỡi các con cái loài người, các người muốn biến vinh hiển của tôi ra sỉ nhục cho đến bao lâu?
Các người cứ yêu mến những gì hư không và tìm kiếm những gì giả dối cho đến bao giờ? (Sê-la)
Hãy biết rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài các thánh đồ;
Chúa sẽ nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.

Khá run sợ và đừng phạm tội;
Khi ở trên giường, khá suy gẫm trong lòng và im lặng. (Sê-la)

Hãy dâng các của lễ với tấm lòng ngay lành,[b]
Hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa.

Nhiều người hỏi rằng, “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”

Chúa ôi, xin tỏa rạng thánh nhan Ngài trên chúng con.
Ngài đã làm cho lòng con vui hơn chúng,
Hơn lúc chúng vui khi thu hoạch được nhiều lúa và rượu.

Con sẽ nằm xuống và ngủ bình an;
Chúa ôi, chỉ Ngài mới làm cho con được sống an lành.

Footnotes

  1. Thánh Thi 4:1 nt: Đức Chúa Trời của sự công chính
  2. Thánh Thi 4:5 nt: Đức Chúa Trời của sự công chính nt: Hãy dâng các của lễ của sự công chính