Add parallel Print Page Options

35 Tôi đã thấy kẻ ác trông có vẻ hung bạo
    như cây mọc vững vàng trong đất tốt.
36 Nhưng nó chết đi và biến mất.
    Tôi tìm nó nhưng không thấy nữa.
37 Hãy để ý người ngay thẳng
    và quan sát kẻ lương thiện.
Người có lòng hiền hoà
    sẽ có con cháu nối dòng.
38 Nhưng tội nhân sẽ bị tiêu diệt;
    chúng sẽ không có con để nối dòng [a].
39 CHÚA giải cứu người ngay thẳng;
    Ngài là sức mạnh của họ trong cơn nguy biến.
40 CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ;
    Ngài cứu họ khỏi kẻ ác vì họ trông cậy Ngài.

Read full chapter

Footnotes

  1. Thánh Thi 37:38 chúng sẽ … nối dòng Hay “Dòng dõi chúng sẽ bị tiêu diệt.”