Add parallel Print Page Options

Lòng Tin Vững Vàng Nơi CHÚA

Thơ của Ða-vít

Chúa là ánh sáng của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi;
Tôi sẽ sợ ai?
Chúa là đồn lũy bảo vệ mạng sống tôi;
Tôi sẽ hãi hùng ai?

Khi những kẻ gian ác tấn công tôi, định ăn tươi nuốt sống tôi,
Những kẻ thù và kẻ nghịch của tôi đều té nhào và ngã quỵ.
Dầu cả một đạo quân vây quanh tôi,
Lòng tôi sẽ chẳng sợ;
Dầu cả một cuộc chiến tranh nổi lên chống lại tôi,
Tôi vẫn cứ vững lòng.

Tôi chỉ xin Chúa một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy;
Ðó là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời mình,
Ðể có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa,
Và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài,
Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong nơi Ngài ngự;
Ngài sẽ giấu tôi trong nơi bí mật của đền tạm Ngài;
Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá vững chắc.
Bấy giờ đầu tôi sẽ được ngước lên giữa đám quân thù vây quanh;
Trong đền tạm Ngài, tôi sẽ dâng các của lễ cùng với tiếng reo mừng cảm tạ;
Tôi sẽ ca hát, thật vậy, tôi sẽ ca hát tôn ngợi Chúa.

Xin nghe con, Chúa ôi, khi con cất tiếng kêu cầu,
Xin tỏ lòng khoan dung đối với con và nhậm lời con.
Khi Ngài phán, “Hãy tìm kiếm mặt Ta,”
Lòng con đáp lại, “Chúa ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”
Xin đừng lánh mặt Ngài khỏi con;
Xin đừng xua đuổi con khi Ngài nổi giận,
Vì chỉ Ngài là nguồn giúp đỡ của con;
Xin đừng hất hủi con hoặc từ bỏ con,
Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con.
10 Dù cha mẹ con từ bỏ con,
Nguyện xin Chúa tiếp nhận con.

11 Chúa ôi, xin dạy con đường lối Ngài,
Xin dẫn con đi trong đường ngay nẻo chánh, vì cớ những kẻ thù của con.
12 Xin đừng để con rơi vào ý đồ của những kẻ thù ghét con;
Vì chúng đã tạo ra những lời chứng dối để hại con,
Và chúng thở ra toàn những làn hơi hung bạo.

13 Ôi, nếu tôi không tin rằng tôi sẽ thấy lòng tốt của Chúa trong cõi người sống,
Hẳn tôi đã ngã lòng rồi.

14 Hãy trông cậy Chúa.
Hãy mạnh mẽ lên.
Hãy vững lòng bền chí.
Phải, hãy trông cậy Chúa.