Add parallel Print Page Options

Ca Mừng Vì Ðược Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Chúa ôi, nhờ sức mạnh Ngài mà vua vui mừng;
Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!
Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;
Và không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)
Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;
Ngài đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.
Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,
Ngài cho người được trường thọ đời đời.
Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;
Ngài ban cho người cả huy hoàng lẫn uy nghi.
Ngài ban phước hạnh cho người muôn đời không dứt,
Và làm cho người luôn vui thỏa trước mặt Ngài;
Bởi vì vua tin cậy Chúa;
Nhờ tình thương của Ðấng Tối Cao, nên người không bị rúng động.

Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;
Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.
Trong cơn giận Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;
Trong cơn thịnh nộ Chúa sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu trụi chúng.
10 Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,
Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.
11 Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,
Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,
Chúng sẽ không bao giờ thành công;
12 Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,
Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.

13 Chúa ôi, nguyện Ngài được tôn cao vì sức mạnh Ngài.
Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng Ngài.