Add parallel Print Page Options

Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ

Lời cầu nguyện của Đa-vít [a].

17 Lạy CHÚA, xin nghe lời tôi nài xin được đối xử công bằng;
    xin nghe tiếng kêu cứu tôi.
Xin nghe lời cầu nguyện tôi
    vì tôi chân thật.
Ngài sẽ xử rằng lẽ phải về tôi;
    mắt Ngài thấy điều chân thật.
Ngài đã dò xét lòng tôi;
    thử nghiệm tôi suốt đêm.
Ngài tra xét tôi nhưng không thấy có gì quấy.
    Miệng tôi cũng không phạm tội.
Tôi vâng giữ các mệnh lệnh CHÚA,
    tôi không làm giống kẻ ác.
Tôi làm theo lời Ngài dạy bảo;
    không hề đi sai lệch.
Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
    và Ngài trả lời tôi.
Bây giờ xin lắng nghe tôi,
    nghe lời tôi thưa.
Tình yêu CHÚA thật tuyệt diệu.
Quyền năng Ngài cứu những kẻ tin cậy Ngài khỏi tay các kẻ thù nghịch.
Xin hãy giữ gìn tôi như con ngươi [b] của mắt Ngài.
    Xin che phủ tôi dưới bóng cánh Ngài.
Xin giữ tôi khỏi kẻ ác
    đang tấn công tôi,
    khỏi các kẻ thù đang vây quanh tôi.
10 Chúng nó ích kỷ
    và khoe khoang.
11 Chúng đuổi theo tôi cho đến khi vây được tôi.
    Chúng dự định xô tôi ngã xuống đất.
12 Chúng như sư tử sắp giết con mồi;
    chúng rình rập như sư tử.

13 Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy,
    đối đầu với kẻ thù tôi,
    và đánh hạ chúng nó.
Xin hãy dùng gươm Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ ác.
14 Lạy CHÚA, xin dùng quyền lực Ngài cứu tôi,
    khỏi những kẻ trông cậy đời nầy.
Xin dành nhiều sự trừng phạt cho con cái chúng,
    và dành sự khốn khổ cho dòng dõi chúng.

15 Vì tôi sống ngay thẳng, nên tôi sẽ nhìn thấy mặt CHÚA.
Lúc thức dậy, tôi sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 17:1 Thi thiên 17 Lời cầu nguyện của Đa-vít Hay “Lời cầu nguyện cho Đa-vít.”
  2. Thánh Thi 17:8 con ngươi Trung tâm của con mắt mà ai cũng bảo vệ và giữ gìn.