Add parallel Print Page Options

Điều Thượng Đế đòi hỏi

Bài ca của Đa-vít.

15 Lạy CHÚA, ai được vào Lều Thánh [a] Ngài?
    Ai được phép ở trên núi thánh của CHÚA?
Chỉ có những người thanh sạch,
    và làm điều ngay thẳng.
    Họ nói lời chân thật từ lòng mình.
Những ai không dối gạt kẻ khác;
    không làm hại người láng giềng,
    không đi nói xấu.
Họ không kiêng nể kẻ gian ác
    nhưng tôn trọng kẻ kính sợ CHÚA.
Họ giữ lời hứa với người láng giềng, dù phải thiệt hại đi nữa.
Kẻ không tính tiền lời khi cho vay,
    không nhận của hối lộ để làm hại người vô tội.

Những ai làm các điều đó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.

Footnotes

  1. Thánh Thi 15:1 Lều Thánh Một cái lều đặc biệt để dân Ít-ra-en thờ phụng Thượng Đế. Trong câu nầy có lẽ muốn nói đến đền thờ trên “núi thánh” tức Giê-ru-sa-lem.