Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Thượng Đế là vua

Thi thiên ca ngợi của Đa-vít.

145 Lạy Chúa là vua,
    tôi ca ngợi sự cao cả của Ngài;
Tôi sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
Hằng ngày tôi sẽ ca ngợi Ngài.
    Tôi sẽ ca ngợi Ngài đời đời kiếp kiếp.
Chúa là Đấng cao cả đáng được tán tụng;
    không ai dò được sự cao cả của Ngài.
Cha mẹ thuật lại cho con cái điều Ngài đã làm.
    Họ sẽ thuật lại những kỳ công của Ngài,
sự oai nghi lạ lùng và vinh hiển Ngài.
    Tôi sẽ suy nghĩ về những phép lạ Ngài.
Họ sẽ thuật lại những việc diệu kỳ Ngài đã làm,
    còn tôi sẽ thuật lại sự cao cả của Ngài.
Họ sẽ nhớ lại sự nhân từ lớn lao của Ngài,
    và ca tụng sự công chính Ngài.
Chúa thật nhân từ, giàu lòng từ ái.
    Ngài chậm giận và đầy lòng yêu thương.
Chúa nhân từ đối với mọi người;
    Ngài luôn thương xót những vật Ngài tạo nên.
10 Lạy Chúa, mọi vật Ngài làm nên sẽ ca ngợi Ngài;
    những ai thuộc về Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
11 Họ sẽ thuật lại sự vinh hiển của nước Ngài,
    và kể lại quyền năng Ngài.
12 Mọi người sẽ biết những việc lớn lao Ngài làm
    cùng quyền năng và sự oai nghi của nước Ngài.
13 Nước Ngài sẽ còn đời đời,
    Ngài sẽ mãi mãi cai trị.

Chúa sẽ luôn luôn giữ lời hứa Ngài;
    Ngài thành tín đối với những vật Ngài tạo nên.
14 Chúa giúp những ai đang bị thất thế
    và chăm sóc những kẻ đang lâm cảnh khó khăn.
15 Mọi sinh vật đều trông đợi Chúa ban thức ăn.
    Ngài cho chúng đồ ăn đúng giờ.
16 Chúa xòe tay ra, thoả mãn muôn vật.
17 Mọi điều Chúa làm đều đúng.
    Ngài thành tín đối với những vật Ngài tạo nên.
18 Chúa ở gần những kẻ cầu xin Ngài,
    tức những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
19 Ngài ban cho những kẻ tôn kính Ngài
    điều họ ao ước.
Ngài nghe tiếng họ khi họ kêu cứu và giải cứu họ.
20 Chúa bảo vệ những ai yêu mến Ngài,
    nhưng Ngài tiêu diệt kẻ ác.
21 Tôi sẽ ca ngợi Chúa.
Tất cả mọi người hãy ca ngợi danh thánh của Ngài
    cho đến đời đời.