A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 140 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Cầu xin được bảo vệ

Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.

140 Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác;
    bảo bọc tôi khỏi người hung bạo
là những kẻ lập mưu ác,
    lúc nào cũng gây hấn.
Lưỡi chúng chích như rắn;
    lời nói chúng như nọc rắn. Xê-la

Lạy Chúa, xin giữ gìn tôi khỏi quyền lực kẻ dữ;
    bảo vệ tôi khỏi những kẻ hung bạo chỉ lăm le đánh bẫy tôi.
Kẻ tự phụ lén gài bẫy hại tôi.
    Chúng giăng lưới bên đường;
Chúng gài bẫy cho tôi sụp. Xê-la

Tôi thưa cùng Chúa,
    “Ngài là Chúa tôi.”
Lạy Chúa, xin nghe tiếng
    kêu cứu của tôi.
Lạy Chúa là Thượng Đế,
    Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ của tôi,
Ngài gìn giữ tôi trong chiến trận.
Lạy Chúa, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước.
    Xin đừng để các mưu mô chúng thành tựu,
Nếu không chúng sẽ đâm ra tự phụ. Xê-la

Những kẻ quanh tôi âm mưu mờ ám.
    Nguyện âm mưu đó trở lại hãm hại chúng.
10 Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng.
    Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.
11 Xin đừng để kẻ gian dối thành công.
    Nguyện tai họa theo đuổi chúng.
12 Tôi biết Chúa sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo,
    Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó nơi tòa án.
13 Người nhân đức sẽ ca ngợi danh Ngài;
    Kẻ lương thiện sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 140 1934 Vietnamese Bible (VIET)

140  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, Bảo hộ tôi khỏi người hung bạo,

Là kẻ toan mưu ác nơi lòng: Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến.

Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, Có nọc độc rắn hổ trong môi mình.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, Bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, Là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã.

Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, Giương lưới dọc dài theo đường; Chúng nó cũng đặt vòng gài tôi.

Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi.

Hỡi Chúa Giê-hô-va, là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàn sự ước ao kẻ ác; Chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng.

Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi Bao phủ đầu chúng nó!

10 Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó! Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa, Trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa!

11 Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ; Tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn.

12 Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, Đoán xét công bình cho người thiếu thốn.

13 Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa; Người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes