A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 134 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Mọi người hãy ca ngợi Ngài

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng.

134 Hỡi các tôi tớ Chúa,
    là những kẻ phục vụ ban đêm ở đền thờ,
    hãy ca ngợi Ngài.
Hãy giơ tay lên trong đền thờ mà ca ngợi Chúa.
Nguyện Chúa ban phước cho các ngươi từ núi Xi-ôn,
    Ngài là Đấng dựng nên trời đất.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 134 1934 Vietnamese Bible (VIET)

134  Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes