Add parallel Print Page Options

Gia đình hạnh phúc

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

128 Phúc cho người nào kính sợ Thượng Đế và vâng lời Ngài.

Ngươi sẽ vui hưởng điều tay mình làm ra,
    ngươi sẽ được phước về mọi phương diện.
Vợ ngươi sẽ sinh nhiều con cho ngươi,
    như dây nho sai trái.
Con cái ngươi cũng mang niềm vui cho ngươi,
    như nhành ô liu sai trái.
Người kính sợ Chúa được phước như vậy.
Nguyện Chúa ban phước cho ngươi từ núi Xi-ôn;
    nguyện ngươi vui hưởng những
    điều tốt lành từ Giê-ru-sa-lem trọn đời ngươi.
Nguyện ngươi nhìn thấy cháu chít mình.

Nguyện hoà bình ngự giữa Ít-ra-en.