Add parallel Print Page Options

Chúc Tụng Chúa và Cầu Xin Ngài Ban Chiến Thắng

Thơ của Ða-vít

Ðức Chúa Trời ôi, lòng con đã quyết;
Con sẽ hát, sẽ chúc tụng, và dâng vinh hiển lên Ngài.
Hãy trỗi dậy, hỡi hạc cầm và đàn lia!
Con sẽ dậy sớm để ca ngợi Ngài.

Chúa ôi, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân;
Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước,
Vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời;
Ðức thành tín[a] của Ngài trỗi hơn các tầng mây.

Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời;
Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất.
Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời con,
Hầu kẻ Ngài thương được giải cứu.

Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ sắt của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”

10 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?

11 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
12 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.
13 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng;
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.

Footnotes

  1. Thánh Thi 108:4 ctd: đức chân thật