Add parallel Print Page Options

Tình yêu Thượng Đế dành cho Ít-ra-en

105 Hãy cảm tạ Chúa và rao truyền danh Ngài.
    Hãy thuật cho các quốc gia những việc Ngài làm.
Hãy hát xướng; hãy ca ngợi Ngài.
    Hãy thuật lại các việc diệu kỳ của Ngài.
Hãy vui mừng trong sự kiêu hãnh;
    những người tìm kiếm Chúa hãy vui mừng.
Hãy tìm kiếm nơi Chúa và sức mạnh của Ngài;
    hãy luôn luôn đến cùng Ngài để xin cứu giúp.
Hãy nhớ lại các việc diệu kỳ Ngài đã làm;
    những việc lạ lùng và các phán quyết của miệng Ngài.
Các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham,
    con cháu Gia-cốp, dân được
    lựa chọn của Ngài.
Chúa là Thượng Đế chúng ta.
    Ngài cai trị toàn thế giới.
Ngài sẽ mãi mãi tôn trọng giao ước Ngài,
    và luôn luôn giữ lời hứa.
Ngài giữ giao ước đã lập với Áp-ra-ham
    và lời hứa Ngài cùng Y-sác.
10 Ngài xác nhận giao ước cho Gia-cốp;
    lập thành giao ước với Ít-ra-en cho đến đời đời.
11 Chúa phán, “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an,
    xứ đó sẽ thuộc về các ngươi.”
12 Khi Ngài tuyên bố những điều ấy thì dân cư của Ngài hãy còn ít oi.
    Họ là kiều dân trong xứ.
13 Họ lưu lạc từ nước nầy sang nước khác,
    từ vương quốc nầy đến vương quốc nọ.
14 Tuy nhiên Chúa không cho ai
    ức hiếp họ;
    Ngài cảnh cáo các vua không được làm hại họ.
15 Ngài bảo, “Chớ có đụng đến dân được chọn lựa của ta,
    không được làm hại các nhà tiên tri ta.”
16 Thượng Đế đưa thời kỳ đói kém đến trong xứ,
    Ngài tiêu hủy mọi nguồn thực phẩm.
17 Sau đó Ngài sai một người đi trước họ tức Giô-xép, bị bán làm nô lệ.
18 Chúng xiềng chân người
    và đeo gông vào cổ người.
19 Cho đến thời kỳ mà người đã tiên đoán xảy đến,
    lời của Chúa chứng tỏ Giô-xép nói đúng.
20 Vua Ai-cập cho gọi Giô-xép đến và thả người ra;
    nhà lãnh đạo quần chúng phóng thích người.
21 Vua đặt người cai quản cả cung vua;
    Giô-xép quản trị mọi tài sản vua.
22 Người có quyền sai khiến các hoàng thân.
    Người dạy khôn cho các bậc lão thành.
23 Sau đó cha người là Ít-ra-en đến Ai-cập;
    Gia-cốp trú ngụ tại xứ Cham. [a]
24 Chúa khiến dân Ngài sinh sôi
    nẩy nở,
    làm cho họ lớn mạnh hơn kẻ thù họ.
25 Ngài làm cho người Ai-cập ghét dân Ngài
    để họ nghịch các tôi tớ Ngài.
26 Rồi Ngài sai tôi tớ Ngài là Mô-se,
    và A-rôn là người Ngài đã chọn.
27 Họ làm các dấu lạ giữa người Ai-cập
    và thực hiện các phép lạ trong xứ Cham.
28 Chúa sai bóng tối đến khiến xứ
    tối mịt,
    nhưng người Ai-cập chống nghịch lời Ngài.
29 Chúa liền biến nước ra máu khiến cá đều chết.
30 Rồi xứ bị ếch nhái tràn ngập,
    thậm chí tràn vào phòng ngủ của các quan cai trị.
31 Chúa phán thì ruồi nhặng bay đến,
    muỗi mòng tràn lan khắp xứ.
32 Ngài khiến mưa đá rơi xuống thay vì mưa
    và sai sấm vang chớp loè khắp xứ.
33 Ngài tàn phá các dây nho và cây vả họ,
    Ngài tiêu diệt cây cối khắp xứ.
34 Ngài phán thì cào cào liền bay tới ào ạt nhiều vô kể.
35 Chúng ăn sạch các cây xanh
    trong xứ
    cùng những gì do đất họ sinh ra.
36 Chúa cũng giết các con trai đầu lòng trong xứ,
    tức con trưởng nam của mỗi gia đình.
37 Sau đó Ngài dẫn dân Ngài ra khỏi Ai-cập,
    họ mang theo bạc và vàng,
    không một ai trong vòng họ vấp té hay bị bỏ lại.
38 Dân Ai-cập quá mừng khi dân sự Ngài ra đi,
    vì người Ai-cập rất sợ họ.
39 Chúa dùng đám mây làm bóng mát cho họ,
    và soi sáng bóng đêm bằng ánh lửa.
40 Họ xin, Ngài liền sai chim cút đến
    và cho họ ăn no nê bánh từ trời.
41 Chúa chẻ tảng đá, nước liền phun ra;
    chảy như sông giữa sa mạc.

42 Chúa nhớ lại lời hứa thánh mà Ngài lập với Áp-ra-ham tôi tớ Ngài.
43 Thượng Đế mang dân Ngài ra trong niềm hân hoan,
    là dân chọn lựa của Ngài trong tiếng ca hát.
44 Ngài cấp cho họ đất đai của các dân tộc khác,
    họ nhận lãnh công lao của kẻ khác.
45 Ngài làm như thế để họ giữ mệnh lệnh Ngài
    và vâng theo lời dạy của Ngài.

Hãy ca ngợi Chúa!

Footnotes

  1. Thánh Thi 105:23 Cham Một trong ba con trai của Nô-ê: Sem, Cham, Gia-phết. Xứ Cham là “xứ Ai-cập.” Xem Sáng 10:6-20.