Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

Cuxtaj rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi rajwaxiˈ ticojontak chiwchak juntir yak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak. Rajwaxiˈ xike trantak tzitaklaj noˈj laj jcˈaslemalak, mi yokˈontak chirijil jun cristian, mi jtoctak chˈoˈj riqˈuilak cristian, raneˈtak utzil rechak cristian y jcˈuteˈtak chiwchak cristian chi tziyiˈ jnoˈjak.

Jilon oj ojr, ojke sons, taˈ ojcojon chiwch Kakaj Dios, sachalcojiˈn, wojiˈ laj jkˈabˈ juntir mak etzltak raybˈl, xkabˈan nen chikaj oj xkabˈan, xkabˈan etzltak noˈj, xojtiˈtinc, xojcontrij jwiˈlak cristian jwiˈl ri xkabˈan y xkacontrij kibˈ chikibˈil kibˈ. Pero cuando Kakaj Dios ri ajcolol ke xcˈut chi subˈlaj tiel ranm chikij y tijlokˈajiˈ juntir cristian, xojjcol laj jkˈabˈ kamac. Pero maˈ jwiˈl taˈ tzi ojtijintak chi jbˈanic, jwiˈliˈ subˈlaj xril cˈur kawch. Jwiˈliˈli xsakabˈsaj kanm re kamac y xyeˈ jun aacˈlaj cˈaslemal chike chapcaˈ ajriˈ xojqˈuisiˈy jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri xnojsan kanm ojtak juntir jwiˈlke Kakaj Jesucristo ri ajcolol ke.

Jilonli xan sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm chikij pire tikechbˈejtak jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic ri ulbˈeltak kawiˈl. Riˈ ri kes saklaj tzijiˈn y riˈ chwaj jilon tabˈij chic rechak yak ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios pire tijqˈuex jnoˈjak y trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Y riˈ mak tzitaklaj noˈj li, ri tichocon jwiˈlak juntir cristian laj jcˈaslemalak.

Ma coj jkˈij mak sonstaklaj yoloj, ma coj mak cˈutuˈn ri queneysalke jwiˈlak kamam katitˈ ojr, mat chˈoˈjin chirij Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl jbˈanic jilonli, taˈ nen tichacuj. 10 Wi wiˈ jonok tijtakchiˈj yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tijtos ribˈak chirij nicˈj chic, rajwaxiˈ bˈij jcholajl re jun bˈwelt o caˈmul chi taˈ tzi tijin tran, pero wi mitaˈ tijcoj lawiˈ ri tabˈij re, tos aybˈ chirij. 11 Jilonli tawetemaj chi man cristian li taˈ tzi jnoˈj, jwiˈl ri tijin tran, tijin tijtoc cˈax chirij jwiˈl jmac.

Ri rajwax tran Tito

12 Cuando tantakbˈi Artemas o Tíquico aacˈl, tacojch achokˈbˈ inyuk acˈuleˈ laj or Nicópolis. Chomorsaliˈ inwiˈl chi tibˈe inkˈasaj mak riqˈuil jabˈ claˈ. 13 Y tˈoˈbˈi re juntir kelen ri tichocon jwiˈlak laj jbˈeak Zenas, ri wiˈ jnoˈj chirij Jpixbˈ Kakaj Dios y Apolos. 14 Y jilon yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo rajwaxiˈ tretemajtak jbˈanic utzil pire tijtˈoˈtak yak cristian ri wiˈ rajwax rechak pire trantak laj jcˈaslemalak chapcaˈ jun cheˈ ri kus tiwichinc.

Qˈuisbˈire man wuj ri

15 Juntir yak ri wiˈtak wiqˈuil tijtaktakbˈi rutzil awch. Yeˈ rutzil jwichak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri ojlokˈintak.

Chwaj chi Kakaj Dios tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir.