24 Sie nich neidisch äwa beese Mane, un ha nich en Janka met an to senne.

Dan äa Hoa studeat ruchlooset, un äare Leppe räde fonn Schowenakjet.

En Hus woat jebut derjch Weisheit; un daut woat bestädijcht derjch Festentnis,

Un derjch Festentnis woare dee Stowe met scheene un rikje Sache jefelt woare.

En weisa Soldot es stoakj; jo, en Mensch met Festentnis deit Macht bestädje.

Dan du woascht fa die selfst Krijch moake derjch weisa Rot; un Sejcheheit es enn en gooda Rotjäwa.

Weisheit es to huach fa en Noa; hee moakt sien Mul nich op enn dee Puat.

Wäa plont Beeset to doone saul en Herr fonn beese Plons jenant woare.

Dee noarheit Plon es Sind; un Mensche hausse däm dee feachte deit.

10 Wan du fesaje deist enn dän Dach wan doa Noot es, dan es diene Macht mau kjlien.

11 Rad soone dee to dän Doot feudadeelt sent, buta wan du trigj helst,

12 dan du sajchst: "See, wie wiste daut nich;" deit nich Dee daut seene, dee de Hoate wajcht? 13. Un weet Dee nich dee fa diene Seel opp paust? Un Hee deit betole doano aus en Maun sien Doone es.

13 Mien Sän, doo Honnijch äte wiels daut goot es; daut es seet to dien Schluckat.

14 Soo saul Wissenschoft fonn Weisheit senne to diene Seel; wan du daut jefunge hast daut doa ne Tookunnft es, un diene Hopninj es nich aufjeschnäde.

15 O du Beesa, lua nich emm Jeheeme jäajen dee Jerajchte äare Woning; doo siene Rustäd nich festeare;

16 dan en Jerajchta felt säwen mol, un steit wada opp; oba dee Beesa felt enn beeset enenn.

17 Doo die nich freihe wan dien Fient dol felt; un lot dien Hoat nich froo senne wan hee stolpat;

18 sest woat dee Herr Gott daut seene un daut woat Bees senne enn sien Aunseene; un Hee sien Oaja wajch dreiehe deit fonn am.

19 Doo nich enn Oaja brenne wäajen dän dee Beeset aungonen, un sie nich aufjenstijch äwa dee Beese.

20 Dan dee Beese ha kjeene Tookunft; dee Beese äare Laump woat utjelascht woare.

21 Mien Sän, ferjcht däm Herr Gott un däm Kjeenijch; un ha nuscht to doone met dän dee sikj endre;

22 dan dän äa Onnjlekj woat haustijch äwadäl kome; un wäa weet daut ferinjneare fonn dän beid?

23 Dise sent uk goot fa dee Weise: Mensche aunseene enn Jerejcht es nich goot;

24 wäa to dee Beese sajcht "Du best Jerajcht" – Mensche woare soonem fluche, Natsjoone woare am feachte.

25 Oba to dän, dän jedodelt woat, es daut scheen; un en gooda Säajen kjemt to an.

26 Hee saul dee Leppe kusse dee rajchte Wead trigj brinje.

27 Moak diene butaschte Oabeit reed; un moak daut paussent fa die selfst em Felt; un nohäa bu dien Hus.

28 Sie nijch en Zeijchnes jäajen dien Noba oone Uasoak; oda met diene Leppe leste;

29 Saj nich: "Ekj woa soo to am doone aus hee to mie jedone haft; ekj woa en jiedem trigj tole no sien Woakaj no."

30 Ekj jinkj no däm fula Maun sien Flekj, un bie däm sien Wiengoade dee oone Hoat es;

31 Un see, daut wea gauns met Distle bewosse; spekjrije Plaunte haude daut bedakjkt, un dee steenane Waunt wea dol jebroake –

32 donn sach ekj – un ekj deed daut bemoakje – un ekj neem Lea aun;

33 En bät Schlop, en bät Dreemnäse, en bät Henj toopfote tom schlope,

34 Soo kjemt diene Oamoot hinjaraun, un dien Bederfte soo aus en Maun met en Schilt.