A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 6Slovo na cestu (SNC)

Jak církev rychle rostla, vyskytly se neshody. Řecky mluvící křesťané si stěžovali, že jejich vdovy dostávají méně životních potřeb než vdovy po křesťanech ze židovského prostředí.

Dvanáct apoštolů svolalo společné shromáždění celého sboru a předložilo tento návrh: "My se musíme plně věnovat rozhlašování Božího poselství a nemůžeme tedy ještě dohlížet na pořádek a spravedlnost při rozdílení jídla.

Navrhujeme vám, bratři, abyste ze svého středu zvolili sedm mužů, kteří se už osvědčili, jsou naplněni svatým Duchem a dovedou moudře rozhodovat. Těm svěříme starost o hmotnou pomoc ve sboru,

abychom se my mohli plně soustředit na modlitby a kázání."

idovskému náboženství.

Po volbě se těch sedm postavilo před apoštoly, kteří se modlili a pak jim udělili pro jejich práci zvláštní požehnání.

Toto nové rozdělení práce prospělo šíření Božího poselství a k jeruzalémskému sboru věřících se připojovali stále další a další lidé. Dokonce uvěřila v Krista i početná skupina židovských kněží.

Štěpán byl tak naplněn vírou, že měl moc ke konání zázračných činů mezi lidmi.

Jednou se dostal do diskuse s příslušníky takzvané Synagógy propuštěnců, židovského sboru, který shromažďoval bývalé otroky z Kyrenaiky, Alexandrie, Kilikie a Malé Asie.

10 Když viděli, že jejich argumenty neobstojí před Štěpánovou moudrostí a Božím Duchem, který z něho mluvil,

11 nastrčili proti němu křivé žalobce. Ti ho falešně obvinili: "Slyšeli jsme, jak se posmíval Mojžíšovu Zákonu a jak se rouhal samotnému Bohu!"

12 Tak poštvali proti Štěpánovi prosté lidi i některé učitele Zákona. Nakonec byl Štěpán zatčen a předveden před veleradu.

13 Falešní svědci tam zopakovali své tvrzení: "Ten člověk stále jen pobuřuje proti chrámu a Mojžíšovu Zákonu.

14 Slyšeli jsme, jak říká, že Ježíš z Nazareta zničí chrám a dá nám nové zákony!"

15 Po tomto obvinění se všichni obrátili na obžalovaného. Stál tam a z obličeje mu zářil přímo andělský klid.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes