A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 28Slovo na cestu (SNC)

28 Od lidí, kteří se seběhli k místu naší záchrany, se dozvěděli, že jsme na ostrově Malta.

Byli k nám neobyčejně laskaví. Pršelo a bylo zima, a tak nám rozdělali velký oheň a vůbec se o nás starali.

Pavel také pomáhal sbírat chrastí. Jak je však přikládal na oheň, vylezla z jeho otýpky zmije vypuzená horkem a zakousla se mu do ruky.

Mezi domorodci se ozvalo: "Ten člověk je jistě vrah! Zachránil se z moře, ale božské spravedlnosti neutekl."

Pavel však klidně hada setřásl do ohně a nic zlého se s ním nedělo.

Lidé čekali, že opuchne a zemře. Když však byl Pavel i po hodné době v pořádku, začali si lidé šeptat, že je to asi nějaký vtělený bůh.

Zachránili jsme se na pomezí statků Publia, římského správce ostrova. Přijal nás a tři dny přátelsky hostil.

Publiův otec stonal - byl postižen horečnatou úplavicí. Pavel ho navštívil, modlil se nad ním, a pak ho dotekem rukou uzdravil.

Rozkřiklo se to po ostrově, a tak ze všech stran přicházeli za Pavlem nemocní a on je uzdravoval.

10 Za to si nás ohromně vážili a před odjezdem nás zahrnuli všemi potřebnými věcmi.

11 Trvalo to však tři měsíce, než jsme mohli pokračovat v cestě. Vzala nás loď, která měla domovský přístav v Alexandrü a jejímž znamením byla dvojčata Kastor a Pollux, ochránci námořníků.

12 Přistála nejprve v Syrakusách na Sicílii, kde jsme se zdrželi tři dny.

13 Pak jsme přepluli úžinu do Regia a s jižním větrem v zádech jsme se po dalších dvou dnech dostali do přístavu Puteoli.

14 Tam tedy skončila naše pohnutá plavba do Itálie. Na prosby tamních křesťanů jsme zůstali v Puteolech celý týden.

15 Odtud jsme se pěšky vydali do Říma. Mezitím se o nás dozvěděli bratři v Římě a někteří nám přišli naproti sedmdesát kilometrů, až na Appiovo tržiště, jiní alespoň ke Třem hospodám. Když se s nimi Pavel setkal, děkoval Bohu a šel dál s novou odvahou.

16 V Římě byl potom umístěn v soukromém bytě - vždy s jedním vojenským strážcem.

17 Tři dny po příchodu do Říma si Pavel k sobě pozval tamní významné židy. Když přišli, řekl jim: "Bratři, nijak jsem se neprovinil proti našemu národu, ani proti našim tradicím. Přesto jsem byl v Jeruzalémě uvězněn a předán Římanům.

18 Ti mě vyslýchali a byli by mě propustili, protože jsem neudělal nic, zač bych zasluhoval smrt.

19 Jeruzalémští židé však proti mně byli zaujatí, a tak jsem nakonec nucen odvolat se k císaři. Nehodlám tu však žalovat na svůj národ.

20 Proto jsem si přál setkat se s vámi a vysvětlit vám to. Pro naši společnou víru v Mesiáše mám tato pouta!"

21 Odpověděli mu: "My jsme o tobě z Judeje nedostali žádnou zprávu nebo žalobu, ani písemně, ani ústně.

22 Chtěli bychom však slyšet tvoje názory. Víme totiž, že vaše sekta se všude setkává s odporem."

23 Dohodli se tedy na dalším setkání, a pak se jich k němu sešlo mnohem více. Pavel jim celý den vykládal o tom, že Boží království přišlo mezi lidi v osobě Ježíše Krista. Snažil se je o tom přesvědčit důkazy a předpovědmi ze Starého zákona.

24 Některé získal, jiní však odmítali uvěřit.

25 Odcházeli takto rozdvojeni a Pavel těm zatvrzelým řekl: "Přesně tak to Duch svatý předpověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše:

26 'Jdi k tomu lidu a řekni mu: Budete naslouchat a naslouchat, a přece neporozumíte. Budete se dívat a dívat, ale nic neuvidíte.

27 Máte totiž otupělé srdce, zacpané uši a zavřené oči, aby se vám snad nestalo, že byste viděli, slyšeli a srdcem pochopili; to byste se totiž ke mně obrátili a já bych vás uzdravil.'

28-29 Proto se nedivte," dodal Pavel, "že zprávu o Boží záchraně hlásáme pohanům. Ti ji dychtivě přijímají."

30 Celé dva roky byl Pavel ve svém soukromém římském vězení a směl přijímat všecky návštěvy.

31 A tak svobodně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes