A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 25Slovo na cestu (SNC)

25 Třetí den po převzetí úřadu zajel Festus z Cesareje donést do Jeruzaléma,

kde přijal velekněze a další židovské představitele. Ti mu připomněli svou žalobu proti Pavlovi a snažili se pohnout Festa k tomu,

aby dal vězně dopravit zase zpět do Jeruzaléma; ve skutečnosti však zamýšleli Pavla na cestě přepadnout a zavraždit.

Festus je však odbyl: "Vězeň je v Cesareji a já se tam vrátím co nevidět.

5-6 Vyšlete se mnou své zplnomocněnce a máte-li svou žalobu dobře podloženou, ať ji přednesou u řádného soudu." V Jeruzalémě se zdržel ještě osm deset dní a pak se vrátil do Cesareje.

Hned následující den zahájil přelíčení a dal Pavla předvést. Jeruzalémští vyslanci vězně obžalovali z mnoha zločinů, ale neměli pro ně žádné důkazy.

Pavlova obhajoba zněla: "Neprovinil jsem se ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámovým předpisům, a tím méně proti římskému právu."

Festus chtěl židům ukázat dobrou vůli, a tak Pavlovi navrhl: "Jsi ochoten postavit se vJeruzalémě před soud, kterému bych předsedal?"

10 Pavel vytušil smrtelné nebezpečí, a tak odmítl: "Ne, trvám na tom, abych byl ponechán v pravomoci římského soudu. Sám jsi zjistil, že jsem se proti židům nijak neprovinil.

11 Kdyby mně byl prokázán nějaký zločin, byl bych ochoten podstoupit spravedlivý trest, třeba i popravu. Jejich žaloby jsou však smyšlené a ty nemáš právo vydat mě jim. Odvolám se k císařovu soudu!"

12 Festus se odebral k poradě se svými rádci a vynesl rozsudek: "Odvoláváš se k císaři, tedy tam půjdeš."

13-14 Po několika dnech navštívil Cesareu král Herodes Agrippa se svojí sestrou Bereniké. Přijeli přivítat Festa a zdrželi se u něho delší dobu. Festus se jim při jedné příležitosti zmínil: "Podědil jsem tu po Felixovi zvláštního vězně.

15 V Jeruzalémě na něho žalovali velekněží a velerada a žádali na mně rozsudek smrti.

16 Musel jsem jim dát lekci z římského práva a poučit je, že my Římané nikoho nesoudíme bez řádného slyšení obou stran a že každý musí dostat možnost obhajoby.

17 Hned po mém návratu do Cesareje se dostavili žalobci, a tak jsem toho muže vyslechl.

18 Očekával jsem kdovíjaké zločiny, ale nic takového mu nemohli dokázat.

19 Mají nějaké náboženské spory o jakéhosi Ježíše; byl popraven, ale ten Pavel tvrdí, že žije.

20-21 t do Říma.

22 Agrippa řekl Festovi: "Ten člověk mě zajímá, rád bych si ho poslechl." Festus tedy navrhl, že uspořádá slyšení hned následujícího dne.

23 Nazítří se dostavili Agrippa a Bereniké v celé královské pompě s dvorní suitou i hodnostáři města.

24 Festus dal předvést Pavla a představil ho slovy: "Králi Agrippo, dámy a pánové! To je člověk, jehož smrt tak neodbytně vymáhají židé v Jeruzalémě i zde.

25-27 v tom pomůžete vy, znalci židovských záležitostí, a zvláště ty, králi, až ho vyslechnete."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes