A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 18Slovo na cestu (SNC)

18 Pavel pak odcestoval z Atén do Korintu.

Tam se seznámil s židovskými manžely; Akvila byl rodák z Pontu, ale do Korintu se přistěhoval se svou ženou Priscilou teprve nedávno z Itálie. Císař Klaudius totiž nařídil, aby se všichni židé vystěhovali z Říma.

Pavel u nich našel byt i zaměstnání, protože měli dílnu na výrobu stanů, a to bylo jeho řemeslo. Pracoval tady s nimi

a o sobotách v synagóze rozmlouval s židy i pohany.

Když konečně z Makedonie dorazili Sila a Timoteus, mohl se Pavel více soustředit na šíření evangelia. I tady se především snažil přesvědčit židy, že Ježíš je ten slíbený Mesiáš.

novat pohanům."

Ke své další činnosti si zvolil dům zbožného muže Tita Justa, který bydlel hned vedle synagógy. Někteří ze židů uvěřili,

dokonce i sám představený synagógy Krispus s celou rodinou. I mnozí jiní Korinťané se na Pavlovo kázání obrátili ke Kristu a dali se pokřtít.

Jedné noci měl Pavel vidění a dostal od Pána Ježíše pokyn: "Neboj se a nedej se umlčet.

10 Já jsem s tebou a odrazím všechny útoky proti tobě. V Korintu je ještě mnoho těch, kteří se stanou mými následovníky."

11 A skutečně Pavel tam zůstal půldruhého roku a mohl pokojně kázat Boží slovo.

12 Když se římským místodržitelem Řecka stal Gallio, smluvili se židé na Pavla a přivedli ho před soud

13 s obžalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili našeho Boha způsobem, který se příčí zákonům."

14 Pavel se chystal k obhajobě ale Gallio ho předešel a řekl žalobcům: "Kdyby se jednalo o nějaké bezpráví nebo zločin, vyslechl bych vás jako kterékoliv jiné občany.

15 Ale spory o slůvka, jména a články vašeho náboženství si vyřizujte mezi sebou. Do toho mně nic není."

16 Potom židy vykázal ze soudní síně.

17 Srocený dav napadl představeného synagógy Sostena. Tloukli ho přímo před Galliovýma očima, ale ten si toho nevšímal.

18-19 l do tamní synagógy pohovořit si s židy.

20 Ti ho dokonce přemlouvali, aby u nich nějakou dobu zůstal, ale nechtěl. Při loučení jim řekl:

21 "Bude-li to Boží vůle, tak se k vám vrátím."

22 Z Efezu odplul do Cezareje v Judeji a pak pěšky vystoupil až do Jeruzaléma. Pozdravil jeruzalémské křesťany a odcestoval do syrské Antiochie.

23 Pavel se však ve svém domovském sboru dlouho nezdržel a brzy vyrazil na další cestu do Galacie a Frygie. Postupně tam navštívil všecky sbory a upevňoval jejich členy ve víře.

24 Mezitím přišel do Efezu žid z Alexandrie jménem Apollos. Byl to výborný řečník a znalec Starého zákona. Byl pokřtěn po způsobu Jana Křtitele,

25 znal leccos z Ježíšova učení a nadšeně a přiléhavě mluvil o Ježíšovi.

26-27 kný doporučující dopis. Svým výjimečným obdarováním prokázal platné služby věřícím v Řecku. Zvláště vynikal v debatách se židy, kterým dokazoval ze Starého zákona, že Ježíš je Mesiáš.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes