A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 17Slovo na cestu (SNC)

17 Vydali se přes Amfipolis a Apollonii, až přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagóga.

Pavel, jak už to měl ve zvyku, zahájil svou misijní činnost mezi židy. Tři soboty po sobě k nim promlouval

a snažil se jim dokázat z bible, že slíbený Mesiáš musel projít utrpením, zemřít a vstát z mrtvých. "Ten Mesiáš je Ježíš, a o něm jsem vám přišel povědět," říkal Pavel.

Někteří z nich tomu uvěřili, a ty Pavel a Silas dále vyučovali. Získali pro Krista i mnoho bývalých pohanů, mezi nimi také řadu žen z významných rodin.

To vzbudilo závist židů, kteří v Ježíše neuvěřili. Najali si lidi z městské spodiny a ti vyvolali pouliční výtržnost. Přitáhli k Jásonovu domu, kde Pavel a Silas bydleli a chtěli je lynčovat.

Nezastihli je však, a tak dovlekli Jásona s několika věřícími na radnici. Tam židé žalovali na křesťany:

"Tihle lidé organizují vzpoury v celé říši. Ruší císařovy zákony a snaží se nastolit za krále jakéhosi Ježíše. Teď dorazili až k nám a tento muž jim poskytl svůj dům."

Městští úředníci dostali strach,

ale nakonec propustili Jásona a jeho přátele, když zaplatili kauci.

10 Křesťanští bratři hned v noci tajně vyvedli Pavla a Silase z města a vypravili je na cestu do Beroje. Také tam začali činnost v židovské synagóze.

11 Berojští židé byli otevřenější a naslouchali ochotně zprávám o Ježíšovi; každý den se scházeli a studovali Písmo a ověřovali si, zda se Pavlova zvěst shoduje s předpověďmi izraelských proroků.

12 Mnoho jich uvěřilo a opět se k nim připojili pohané, muži i ženy, někteří i z urozených vrstev.

13 To se ovšem doneslo k židům v Tesalonice. Vypravili se do Beroje a snažili se i tam Pavlovu práci překazit.

14-15 Berojští křesťané raději hned dovedli Pavla do nejbližšího přístavu a někteří ho doprovodili po moři až do Atén. Silas a Timoteus zůstali zatím v Beroji. Pavel jim však vzkázal po svých průvodcích, aby se za ním co nejdříve vypravili.

16 Zatím co na ně čekal, procházel Pavel Aténami. Všecko se v něm bouřilo, když viděl, jak tam lidé horlivě uctívali sochy bohů.

17 Den co den hovořil s židy a bohabojnými Řeky v synagóze, ale vycházel i na náměstí a mluvil ke všem, kdo mu byli ochotni naslouchat.

18-21 ekvapujících myšlenek.

22 Pavel tedy vystoupil na místo pro řečníky a oslovil shromážděné: "Atéňané, všiml jsem si, že jste opravdu nábožensky založení lidé.

23 Když jsem prohlížel vaše četné chrámy a svatyně, viděl jsem také oltář zasvěcený 'neznámému bohu'. Tušíte tedy, že je zde někdo, kdo přerůstá vaše představy a máte ho v úctě. A právě o něm jsem vám přišel povědět!

24 Jediného pravého Boha, který stvořil svět a všecko živé, který ovládá Zemi a celý vesmír, toho nemůžete postavit jako sochu do svých chrámů.

25 On není závislý na tom, zda ho někdo uctívá a přináší mu oběti. Vždyť on sám dává všem život a udržuje i zajišťuje ho vším potřebným.

26 Celé lidstvo vytvořil z jediného člověka, rozsadil nás po celé zemi a vymezil jednotlivým národům prostor i dějinná období.

27 A všichni máme veliký úkol: hledat Boha. A tu, po pracném poznávání zjišťujeme, že je nám vlastně nablízku.

28 On nám totiž dává život, pohyb a celé bytí. Pěkně to vyjádřili někteří vaši básníci: jsme jeho děti, Boží rodina.

29 Jak bychom si tedy měli myslet, že božská pocta přísluší nějakému lidskému dílu ze zlata, stříbra nebo mramoru? To je přece výtvor lidského umění a obratnosti. Vidíte, do takového omylu lidstvo zapadlo,

30 ale Bůh je trpělivý a chce nám to prominout. Teď ale vzkazuje všem lidem, že je na čase toho všeho nechat a obrátit se k němu, k pravému Bohu.

31 Blíží se totiž den, kdy nás bude soudit, a všecko závisí na tom, jaký zaujmeme postoj k jedinému muži, kterého Bůh poslal, ke Kristu Ježíši. K němu se Bůh jasně přiznal tím, že ho vzkřísil z mrtvých."

32-33 Dosud pozorní posluchači teď Pavla přerušili. Vzkříšení z mrtvých bylo na ně příliš. Někteří se mu rovnou vysmáli, druzí se vymluvili: "Pro dnešek to stačí, poslechneme si tě zase příště."

34 Ale někteří byli přece jen zaujati, požádali Pavla o bližší vysvětlení a uvěřili. Byl mezi nimi i člen soudního dvora Areopagu Dionysios a žena jménem Damaris.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes