A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 12Slovo na cestu (SNC)

12 Tehdy začal pronásledovat církev také král Herodes.

Apoštola Jakuba, bratra Janova, dal popravit mečem.

Když viděl, jak se tím zalíbil židovským předákům, dal o velikonocích zatknout i Petra.

Vsadil ho do žaláře, který hlídalo šestnáct vojáků. Střídali se po čtveřicích; z toho dva strážili přede dveřmi a dva byli stále uvnitř s Petrem, který měl s každým z nich spojenu jednu ruku řetězem.

Tak pečlivě dal král svého vězně hlídat a po velikonocích ho chtěl okázale soudit. Po celou tu dobu se církev za Petra nepřetržitě modlila.

V noci před chystaným procesem, když Petr spal mezi svými strážci, rýpl ho někdo do boku a probudil ho.

7-8 Petr vidí, že kobka je plná světla a řetězy z jeho rukou dole. Před ním stojí Boží anděl a říká: "Rychle, vstávej, oblec se a obuj!" Petr poslechne a dostává další příkaz: "Vezmi si plášť a pojď za mnou!"

Anděl jde napřed, Petr ho následuje ale neví, zda bdí či sní.

10 Minou bez potíží vnitřní i vnější stráž a už přicházejí k železné hlavní bráně. Ta se před nimi sama otevírá! Vycházejí do ulice, projdou ji a tu se anděl Petrovi ztrácí.

11 Tehdy jako by se Petr probral ze sna; stál na ulici a teprve si plně uvědomil, že to Pán poslal svého anděla, vytrhl ho z Herodových rukou, a tak zmařil plány Židů.

12 Když si to Petr ujasnil, spěchal do domu Marie, matky Jana Marka. Tam se právě sešli křesťané a modlili se.

13 Petr zabušil na dveře a služebná jménem Rodé se přišla zeptat, kdo to je.

14 Když se Petr ohlásil, poznala ho Rodé po hlase, ale samou radostí zapomněla otevřít a běžela zvěstovat dovnitř, kdo to stojí u dveří.

15 Nikdo jí nechtěl uvěřit: "To není možné, tys to popletla!" Rodé však trvala na svém: "Poznala jsem přece Petrův hlas!" Usoudili tedy, že apoštol byl zabit a že přišel jeho anděl.

16 Vtom však Petr zaklepal znovu. Otevřeli a celí užaslí uvítali Petra živého.

17 Když je konečně utišil, vypravoval jim, jako ho Pán vyvedl ze žaláře. Ještě je požádal, aby podali zprávu Ježíšovu bratru Jakubovi a ostatním křesťanům; pak odešel, aby se ukryl.

18 Ráno vypukl mezi strážci poplach: Kam se poděl vězeň?

19 Herodes ho dal hledat, ale marně. Vyslýchal vojáky, a když se od nich nic nedozvěděl, dal je popravit.

20 li společného vyslance a úplatkem získali přízeň předního králova dvořana Blasta.

21 V den audience usedl Herodes ve slavnostním rouchu na trůn a přednesl řeč.

22 Lid začal provolávat: "Nemluvil člověk, to promluvil bůh!"

23 Herodes tu božskou poctu přijímal jako samozřejmost, ale náhle se zhroutil; Bůh ho ranil pro jeho pýchu. Zemřel pak velice bídně, plný červů.

24 Navzdory pronásledování se Boží poselství rozmáhalo a šířilo.

25 Barnabáš a Saul splnili svoje poslání v Jeruzalémě a vrátili se do Antiochie, kam s sebou vzali Jana Marka.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes