Add parallel Print Page Options

Pavol pred Festom

25  Na tretí deň po prevzatí úradu odcestoval Festus z Cézarey do Jeruzalema.

Tu ho vyhľadali veľkňazi a ďalší židovskí predstavitelia a pripomenuli mu svoj spor s Pavlom.

Usilovali sa získať jeho priazeň a prehovoriť ho, aby dal previesť Pavla naspäť do Jeruzalema. Chceli však Pavla cestou prepadnúť a zavraždiť.

Festus im odpovedal: Pavol je vo väzbe v Cézarey, kde sa ja sám čoskoro vrátim.

Vyšlite so mnou svojich splnomocnencov, a ak toho človeka z niečoho obviňujete, zúčastnite sa na súdnom procese."

Po ôsmich či desiatich dňoch sa Festus vrátil do Cézarey a na druhý deň začal proces s Pavlom.

Len čo ho priviedli, zástupcovia z Jeruzalema ho hneď obkľúčili a zasypali ho mnohými vážnymi obvineniami, ale nemohli ich nijako dokázať.

Pavol ich všetky vyvrátil. Som nevinný," bránil sa. Neporušil som ani židovské zákony, ani som neznesvätil chrám, ani som sa nestaval proti rímskej vláde."

Festus sa chcel zapáčiť Židom, preto navrhol Pavlovi, aby sa súd konal v Jeruzaleme.

10 Pavol vytušil nebezpečenstvo, preto odmietol:

11 Nie. Dožadujem sa svojho práva, aby ma vypočul sám cisár. Proti Židom som sa ničím neprevinil a ty to veľmi dobre vieš. Ak som vinný a vykonal som niečo, čo si zasluhuje smrť, som ochotný zomrieť. Ale ak sú ich žaloby proti mne nepodložené, nik nemá právo vydať ma do ich rúk. Preto sa odvolávam na cisárov súd!"

12 Festus sa šiel poradiť so svojimi radcami a potom oznámil: Keďže si sa odvolal k cisárovi, pôjdeš k cisárovi."

Festus sa radí s kráľom Agrippom

13 O niekoľko dní zavítal do Cézarey kráľ Herodes Agrippa so svojou sestrou Berenikou. Prišli pozdraviť Festa

14 a zdržali sa uňho niekoľko dní. Pri jednej príležitosti im Festus predložil Pavlov prípad: Zdedil som tu po Felixovi zvláštneho väzňa.

15 Keď som bol v Jeruzaleme, žalovali naňho veľkňazi a ostatní židovskí vodcovia a žiadali odo mňa rozsudok smrti.

16 Pravdaže, poučil som ich, že rímske právo nikoho neodsúdi, kým nevypočuje obidve strany, a že každý musí dostať možnosť obhajovať sa.

17 Keď sem prišli z Jeruzalema jeho žalobcovia, ihneď som zvolal súd a rozkázal som priviesť toho muža.

18 Očakával som ktovieaké zločiny,

19 išlo však iba o nejaké ich náboženské spory a o nejakého Ježiša, ktorého Židia dali popraviť. Ale Pavol tvrdí, že žije.

20 V týchto otázkach sa nevyznám, preto som mu navrhoval, aby sa súd konal priamo v Jeruzaleme.

21 Ale Pavol sa odvolal a žiadal, aby zostal vo väzbe až do cisárovho rozhodnutia. A tak je tu vo väzení, kým budem mať príležitosť poslať ho do Ríma."

22 Agrippa povedal: Ten človek ma zaujíma, rád by som ho vypočul." Festus mu sľúbil: Zajtra budeš mať možnosť."

23 Na druhý deň prišli Agrippa a Berenika s celou kráľovskou pompou do súdnej siene. Sprevádzali ich vysokí dôstojníci a poprední mestskí hodnostári. Festus dal predviesť Pavla a predstavil ho:

24 Kráľ Agrippa a vážení prítomní! Toto je človek, ktorého tak neodbytne žiadajú Židia v Jeruzaleme aj tu.

25 No podľa môjho názoru tento človek nevykonal nič, za čo by si zaslúžil smrť. Ale keďže sa odvolal na jeho cisárske veličenstvo, nemôžem ho k nemu neposlať.

26 Ale čo uviesť v obžalúvacom spise, ktorý musím vystaviť? Preto som ho dal znova predvolať pred vás, najmä pred teba, kráľ Agrippa, aby si ho vypočul a aby som mohol uviesť dôvod.

27 Lebo pokladám za nerozumné poslať väzňa k cisárovi bez udania viny."