Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia[a], när Josia[b], Amons son, var kung i Juda.

Herrens stora vredesdag

(A) Jag ska sopa bort allt
    från jordens yta, säger Herren.
(B) Jag ska sopa bort människor
        och djur,
    jag ska sopa bort himlens fåglar
        och havets fiskar,
    och dem som förleder
        tillsammans med
            de ogudaktiga.
    Jag ska utrota människorna
        från jordens yta,
    säger Herren.

(C) Jag ska sträcka ut handen mot Juda
        och mot alla som bor i Jerusalem.
    Jag ska utrota från denna plats
        vad som finns kvar av Baal,
    avgudaprästernas namn
        tillsammans med prästerna,
(D) dem som tillber himlens här på taken
    och dem som tillber och svär
        vid Herren
    men också svär vid Malkam[c],
dem som vikit bort från Herren
    och varken har sökt Herren
        eller frågat efter honom.

(E) Var stilla inför Herren Gud,
        för Herrens dag är nära.
    Herren har förberett ett slaktoffer,
        han har helgat dem
            han har inbjudit.
(F) Och det ska ske
        på dagen för Herrens slaktoffer
    att jag ska straffa furstarna
        och kungasönerna
    och alla som klär sig
        i utländska kläder[d].
På den dagen ska jag straffa
        alla som hoppar över tröskeln[e],
    dem som fyller sin herres hus
        med våld och svek.

10 (G) Och det ska ske på den dagen,
        säger Herren,
    att sorgerop hörs från Fiskporten
        och jämmer från Nya staden
    och ett mäktigt dån från höjderna.
11 Jämra er,
        ni som bor i Mortelkvarteret,
    för det är slut med hela skaran
        av köpmän,
    alla som handlar med silver
        utrotas.
12 (H) Och det ska ske på den tiden
    att jag söker igenom Jerusalem
        med lyktor
    och straffar dem som sitter där
        i lugn och ro[f]
    och säger i sina hjärtan:
        ”Inte gör Herren något gott
            och inte gör han något ont.”
13 (I) Och det ska ske
        att deras ägodelar
    lämnas till plundring
        och deras hus läggs öde.
    De ska bygga hus
        men inte få bo i dem,
    de ska plantera vingårdar
        men inte få dricka vinet från dem.

Herrens stora dag

14 (J) Herrens stora dag är nära,
        nära och kommer med hast.
    Hör, det är Herrens dag!
        Då ropar hjältarna i ångest.
15 (K) Den dagen är en vredens dag,
    en dag av ångest och nöd,
        en dag av ödeläggelse
            och förödelse,
    en dag av mörker och dimma,
        en dag av moln och dis,
16 en dag då hornstöt och härskri höjs
    mot de befästa städerna
        och de höga murtornen.
17 Då ska jag ge människorna
        sådan ångest
    att de går omkring som blinda,
        därför att de har syndat
            mot Herren.
    Deras blod ska spridas som stoft
        och deras inälvor som gödsel.
18 (L) Varken deras silver eller deras guld
    ska kunna rädda dem
        Herrens vredes dag.
    Av hans lidelses eld
        ska hela jorden förtäras,
    för fullständigt och med hast
        ska han göra slut på alla
            som bor på jorden.

Footnotes

  1. 1:1 Hiskia   Troligen den berömde kungen (regerade ca 715-687 f Kr) som återupprättade tron på Israels Gud (2 Kung 18-20, 2 Krön 29-32).
  2. 1:1 Josia   Älskad reformator som regerade 640-609 f Kr (2 Kung 22-23).
  3. 1:5 Malkam   Troligen ammoniternas avgud Milkom (1 Kung 11:33). Annan översättning: ”deras kung”.
  4. 1:8 utländska kläder   Israeliternas kläder skulle påminna om förbundet med Gud (4 Mos 15:39). Kulturimport kunde medföra seder förknippade med avgudakulter (jfr t ex 2 Kung 16:10f).
  5. 1:9 alla som hoppar över tröskeln   En hednisk vidskepelse (se 1 Sam 5:5).
  6. 1:12 i lugn och ro   Ordagrant: ”på sin drägg” (bottensatsen i vinet).