Add parallel Print Page Options

Ang Dios Labaw sa Tanan nga Pangulo

97 Nagahari ang Ginoo!
Gani magkalipay ang kalibutan, pati na ang mga isla.
Ginalibutan siya sang madamol nga gal-om,
kag nagahari siya nga may pagkamatarong kag hustisya.
Nagauna sa iya ang kalayo nga nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot.
Ang iya kilat nagapasanag sa kalibutan.
Pagkakita sini sang mga tawo nagakulurog sila sa kahadlok.
Nagakalatunaw ang mga bukid pareho sa kandila sa presensya sang Ginoo, ang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan.
Nagapahayag ang kalangitan nga matarong siya,
kag ang tanan nga katawhan nakakita sang iya pagkagamhanan.
Nagakahuy-an ang tanan nga nagasimba sa mga imahen, ang mga nagapabugal sa mga dios-dios.
Ang tanan nga dios nagaluhod sa pagsimba sa Dios.

Ginoo, nabatian sang mga pumuluyo sang Zion[a] kag sang iban pa nga mga banwa sang Juda nga silutan mo ang ila mga kaaway,
gani nagakalipay sila.
Kay ikaw, Ginoo, nga Labing Mataas nga Dios, nagagahom sa bug-os nga kalibutan.
Mas labaw ka sang sa tanan nga dios.

10 Ang mga nagahigugma sa Ginoo dapat nga magkaugot sa malain.
Kay ginatipigan sang Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga katawhan
kag ginaluwas niya sila sa kamot sang mga malaot.
11 Ang kaayo sang Dios daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong
kag nagahatag ini sang kalipay sa ila.

12 Kamo nga mga matarong, magkalipay kamo tungod sang ginhimo sang Ginoo sa inyo.
Dayawa ninyo siya bilang pagdumdom kon ano siya ka balaan.

Footnotes

  1. 97:8 Zion: ukon, Jerusalem.

Psalm 97

The Lord reigns,(A) let the earth be glad;(B)
    let the distant shores(C) rejoice.
Clouds(D) and thick darkness(E) surround him;
    righteousness and justice are the foundation of his throne.(F)
Fire(G) goes before(H) him
    and consumes(I) his foes on every side.
His lightning(J) lights up the world;
    the earth(K) sees and trembles.(L)
The mountains melt(M) like wax(N) before the Lord,
    before the Lord of all the earth.(O)
The heavens proclaim his righteousness,(P)
    and all peoples see his glory.(Q)

All who worship images(R) are put to shame,(S)
    those who boast in idols(T)
    worship him,(U) all you gods!(V)

Zion hears and rejoices
    and the villages of Judah are glad(W)
    because of your judgments,(X) Lord.
For you, Lord, are the Most High(Y) over all the earth;(Z)
    you are exalted(AA) far above all gods.
10 Let those who love the Lord hate evil,(AB)
    for he guards(AC) the lives of his faithful ones(AD)
    and delivers(AE) them from the hand of the wicked.(AF)
11 Light shines[a](AG) on the righteous(AH)
    and joy on the upright in heart.(AI)
12 Rejoice in the Lord,(AJ) you who are righteous,
    and praise his holy name.(AK)

Footnotes

  1. Psalm 97:11 One Hebrew manuscript and ancient versions (see also 112:4); most Hebrew manuscripts Light is sown