Add parallel Print Page Options

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari(A)

96 Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!
Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
10 Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.
11-12 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,
pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay
13 sa presensya sang Ginoo.
Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.

Psalm 96(A)

Sing to the Lord(B) a new song;(C)
    sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, praise his name;(D)
    proclaim his salvation(E) day after day.
Declare his glory(F) among the nations,
    his marvelous deeds(G) among all peoples.

For great is the Lord and most worthy of praise;(H)
    he is to be feared(I) above all gods.(J)
For all the gods of the nations are idols,(K)
    but the Lord made the heavens.(L)
Splendor and majesty(M) are before him;
    strength and glory(N) are in his sanctuary.

Ascribe to the Lord,(O) all you families of nations,(P)
    ascribe to the Lord glory and strength.
Ascribe to the Lord the glory due his name;
    bring an offering(Q) and come into his courts.(R)
Worship the Lord(S) in the splendor of his[a] holiness;(T)
    tremble(U) before him, all the earth.(V)
10 Say among the nations, “The Lord reigns.(W)
    The world is firmly established,(X) it cannot be moved;(Y)
    he will judge(Z) the peoples with equity.(AA)

11 Let the heavens rejoice,(AB) let the earth be glad;(AC)
    let the sea resound, and all that is in it.
12 Let the fields be jubilant, and everything in them;
    let all the trees of the forest(AD) sing for joy.(AE)
13 Let all creation rejoice before the Lord, for he comes,
    he comes to judge(AF) the earth.
He will judge the world in righteousness(AG)
    and the peoples in his faithfulness.(AH)

Footnotes

  1. Psalm 96:9 Or Lord with the splendor of