Add parallel Print Page Options

Kanta sa Pagdayaw

95 Dali, magkanta kita sa kalipay
kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.
Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,
kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.
Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.
Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.
Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.
Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.
Kay siya ang aton Dios,
kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.
Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,
indi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon
pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Meriba,
subong man sang didto sila sa Masa sa may kamingawan.
Nagsiling ang Dios, “Didto gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akon ginhimo sa ila.
10 Sa sulod sang 40 ka tuig naakig gid ako sa sina nga henerasyon.
Kag nagsiling ako nga katawhan sila nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila.
11 Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako nga indi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon.”[a]

Footnotes

  1. 95:11 kapahuwayan nga halin sa akon: Siguro ang buot silingon, ang duta nga ginpromisa sang Dios nga ihatag sa ila.

Psalm 95

Come,(A) let us sing for joy(B) to the Lord;
    let us shout aloud(C) to the Rock(D) of our salvation.
Let us come before him(E) with thanksgiving(F)
    and extol him with music(G) and song.

For the Lord is the great God,(H)
    the great King(I) above all gods.(J)
In his hand are the depths of the earth,(K)
    and the mountain peaks belong to him.
The sea is his, for he made it,
    and his hands formed the dry land.(L)

Come, let us bow down(M) in worship,(N)
    let us kneel(O) before the Lord our Maker;(P)
for he is our God
    and we are the people of his pasture,(Q)
    the flock under his care.

Today, if only you would hear his voice,
“Do not harden your hearts(R) as you did at Meribah,[a](S)
    as you did that day at Massah[b] in the wilderness,(T)
where your ancestors tested(U) me;
    they tried me, though they had seen what I did.
10 For forty years(V) I was angry with that generation;
    I said, ‘They are a people whose hearts go astray,(W)
    and they have not known my ways.’(X)
11 So I declared on oath(Y) in my anger,
    ‘They shall never enter my rest.’”(Z)

Footnotes

  1. Psalm 95:8 Meribah means quarreling.
  2. Psalm 95:8 Massah means testing.