Add parallel Print Page Options

Ang Dios amo ang Manughukom sang Tanan

94 Ginoo, Dios ikaw nga nagatimalos;
ipakita na ang imo kaakig.
Ikaw ang nagahukom sa tanan nga tawo;
gani, sige na, balusi ang mga bugalon sang nagakabagay sa ila.
Hasta san-o pa bala ang pagkinasadya sang mga malaot, Ginoo?
Sila tanan nga nagahimo sang malain puwerte magpahambog.
Ginapigos nila ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
Ginapamatay nila ang mga balo nga babayi, ang mga ilo, kag ang mga dumuluong.[a]
Nagasiling sila, “Indi makakita ang Ginoo sa aton mga ginahimo;
ang Dios ni Jacob wala nagasapak.”

Kamo nga mga balingag kag buang-buang nga mga tawo, san-o pa bala kamo makaintiendi?
Abi intiendiha ninyo ini:
Ang Dios nga naghimo sang aton mga dulunggan kag mga mata, indi bala siya makabati kag makakita sa aton?
10 Siya nga nagadisiplina sa mga nasyon, indi bala siya magsilot?
Siya nga nagatudlo sa mga tawo, indi bala siya makahibalo?
11 Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginahunahuna[b] sang mga tawo wala sing pulos.

12 Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo paagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan.
13 Ginatudluan mo siya agod nga may kalinong siya sa tion sang kagamo hasta sa tion nga silutan mo ang mga malaot.
14 Kay indi mo gid pagsikwayon, Ginoo, ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
15 Sigurado nga matabo liwat nga ang mga paghukom matarong,
kag suportaran ini sang tanan nga tawo nga nagakabuhi sing husto.

16 Wala sing iban nga nagabulig sa akon kontra sa malaot nga mga tawo kundi ikaw lang gid, Ginoo.
17 Kon wala mo ako ginabuligan siguro patay na ako subong.
18 Sang nagsiling ako sa imo, Ginoo, nga daw mapatay na ako, ginbuligan mo ako sang imo gugma.
19 Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.

20 Indi puwede nga kadampig ka sang malaot nga mga manughukom,[c] nga nagahimo sang malain paagi[d] sa kasuguan.
21 Nagaisa sila sa pagkontra sa mga matarong
kag ginasentensyahan nila sang kamatayon ang mga wala sing sala.
22 Pero ikaw, Ginoo nga akon Dios, amo ang akon dalangpan kag palalipdan nga bato.
23 Silutan mo sila kag laglagon tungod sang ila mga sala.
Laglagon mo gid sila, Ginoo nga amon Dios.

Footnotes

  1. 94:6 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
  2. 94:11 ginahunahuna: ukon, ginarason.
  3. 94:20 manughukom: ukon, manugdumala.
  4. 94:20 paagi: ukon, nga kontra.

Psalm 94

The Lord is a God who avenges.(A)
    O God who avenges, shine forth.(B)
Rise up,(C) Judge(D) of the earth;
    pay back(E) to the proud what they deserve.
How long, Lord, will the wicked,
    how long will the wicked be jubilant?(F)

They pour out arrogant(G) words;
    all the evildoers are full of boasting.(H)
They crush your people,(I) Lord;
    they oppress your inheritance.(J)
They slay the widow(K) and the foreigner;
    they murder the fatherless.(L)
They say, “The Lord does not see;(M)
    the God of Jacob(N) takes no notice.”

Take notice, you senseless ones(O) among the people;
    you fools, when will you become wise?
Does he who fashioned the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?(P)
10 Does he who disciplines(Q) nations not punish?
    Does he who teaches(R) mankind lack knowledge?
11 The Lord knows all human plans;(S)
    he knows that they are futile.(T)

12 Blessed is the one you discipline,(U) Lord,
    the one you teach(V) from your law;
13 you grant them relief from days of trouble,(W)
    till a pit(X) is dug for the wicked.
14 For the Lord will not reject his people;(Y)
    he will never forsake his inheritance.
15 Judgment will again be founded on righteousness,(Z)
    and all the upright in heart(AA) will follow it.

16 Who will rise up(AB) for me against the wicked?
    Who will take a stand for me against evildoers?(AC)
17 Unless the Lord had given me help,(AD)
    I would soon have dwelt in the silence of death.(AE)
18 When I said, “My foot is slipping,(AF)
    your unfailing love, Lord, supported me.
19 When anxiety(AG) was great within me,
    your consolation(AH) brought me joy.

20 Can a corrupt throne(AI) be allied with you—
    a throne that brings on misery by its decrees?(AJ)
21 The wicked band together(AK) against the righteous
    and condemn the innocent(AL) to death.(AM)
22 But the Lord has become my fortress,
    and my God the rock(AN) in whom I take refuge.(AO)
23 He will repay(AP) them for their sins
    and destroy(AQ) them for their wickedness;
    the Lord our God will destroy them.