Add parallel Print Page Options

Ang Dios Aton nga Manugprotektar

91 Ang bisan sin-o nga magpaprotektar sa Labing Mataas nga Dios nga Makagagahom protektaran niya.
Makasiling siya[a] sa Ginoo, “Ikaw ang akon dalangpan kag mabakod nga palanaguan.
Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan.”

Sigurado gid nga ilikaw ka niya sa mga siod kag sa makamamatay nga mga balatian.
Protektaran ka niya pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya mga pakpak.
Sa iya katutom, protektaran ka niya kag apinan.
5-6 Indi ka dapat mahadlok sa mga kalahadlukan, sa pana sang mga kaaway, sa mga balatian, kag sa mga kalalat-an nga nagaabot kon gab-i ukon adlaw.
Bisan linibo ka mga tawo ang magkalamatay sa imo palibot, indi ka maano.
Makita mo lang kon paano ginasilutan ang malaot nga mga tawo.

Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios nga akon manugprotektar,
10 wala sing kalamidad ukon kalalat-an nga magaabot sa imo ukon sa imo panimalay.
11 Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto.
12 Hakwaton[b] ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.[c]
13 Tapakon mo ang mga leon kag ang dalitan nga mga man-og.

14 Nagsiling ang Dios, “Luwason ko kag protektaran ang nagahigugma kag nagakilala sa akon.
15 Kon magpanawag siya sa akon, sabton ko siya;
kon ara siya sa kalisod, updan ko siya;
luwason ko siya kag padunggan.
16 Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi,
kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya.”

Footnotes

  1. 91:2 siya: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, ako.
  2. 91:12 Hakwaton: ukon, Saluon.
  3. 91:12 Hakwaton… bato: buot silingon, protektaran ka nila agod indi ka maano.

Psalm 91

Whoever dwells in the shelter(A) of the Most High
    will rest in the shadow(B) of the Almighty.[a]
I will say of the Lord, “He is my refuge(C) and my fortress,(D)
    my God, in whom I trust.”

Surely he will save you
    from the fowler’s snare(E)
    and from the deadly pestilence.(F)
He will cover you with his feathers,
    and under his wings you will find refuge;(G)
    his faithfulness will be your shield(H) and rampart.
You will not fear(I) the terror of night,
    nor the arrow that flies by day,
nor the pestilence that stalks in the darkness,
    nor the plague that destroys at midday.
A thousand may fall at your side,
    ten thousand at your right hand,
    but it will not come near you.
You will only observe with your eyes
    and see the punishment of the wicked.(J)

If you say, “The Lord is my refuge,”
    and you make the Most High your dwelling,
10 no harm(K) will overtake you,
    no disaster will come near your tent.
11 For he will command his angels(L) concerning you
    to guard you in all your ways;(M)
12 they will lift you up in their hands,
    so that you will not strike your foot against a stone.(N)
13 You will tread on the lion and the cobra;
    you will trample the great lion and the serpent.(O)

14 “Because he[b] loves me,” says the Lord, “I will rescue him;
    I will protect him, for he acknowledges my name.
15 He will call on me, and I will answer him;
    I will be with him in trouble,
    I will deliver him and honor him.(P)
16 With long life(Q) I will satisfy him
    and show him my salvation.(R)

Footnotes

  1. Psalm 91:1 Hebrew Shaddai
  2. Psalm 91:14 That is, probably the king