Add parallel Print Page Options

Isugid ang mga Ginhimo sang Dios Hasta San-o

71 Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Indi pag-itugot nga mahuy-an ako.
Buligi ako kag luwasa tungod kay matarong ka.
Pamatii ako kag luwasa.
Protektari ako kay pareho ka sa palalipdan nga bato;
sa imo ako permi magadangop.
Magsugo ka nga luwason ako, kay ikaw ang akon palalipdan nga bato kag mabakod nga palanaguan.
O Dios ko, luwasa ako sa kamot sang malaot kag mapintas nga mga tawo.
Kay ikaw ang akon paglaom, O Ginoong Dios.
Halin sang bata pa ako, nagasalig na ako sa imo.
Halin sang akon pagkatawo nagasalig ako sa imo kag ginaprotektaran mo ako.[a]
Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.
Nangin halimbawa ang akon kabuhi sa madamo, tungod kay ikaw ang akon malig-on nga manugprotektar.
Dayawon ko permi ang imo pagkagamhanan.
Indi ako pagsikwaya kon tigulang na ako.
Indi ako pagpabay-i kon maluya na ako.
10 Kay ang akon mga kaaway nagatipon kag nagaestoryahanay parte sa akon;
gusto nila ako nga patyon.
11 Nagasiling sila, “Ginpabay-an na siya sang Dios,
gani lagson ta siya kag dakpon
kay wala sing may magbulig sa iya.”
12 O Dios ko, indi ka magpalayo sa akon;
buligi ako gilayon.
13 Kabay pa nga ang mga nagaakusar sa akon mahuy-an kag malaglag.
Kabay pa nga ang gusto maghalit sa akon, mahuy-an kag yagutaon.
14 Pero ako iya, O Dios, magalaom permi sa imo,
kag dugangan ko pa gid ang pagdayaw sa imo.
15 Isugid ko permi ang imo matarong nga ginahimo nga amo ang pagluwas sa imo katawhan,
bisan indi ko ini matungkad.
16 Magakadto ako sa imo templo, Ginoong Dios, kag magdayaw sa imo tungod sang imo gamhanan nga mga ginhimo.
Ibantala ko ang imo lamang pagkamatarong.

17 O Dios, halin sang bata pa ako, gintudluan mo na ako parte sang imo makatilingala nga mga binuhatan,
kag hasta subong ginasugid ko ini.
18 Kag bisan tigulang na ako kag ubanon, indi ako pagpabay-i, O Dios,
samtang ginabantala ko ang imo gahom kag kusog sa masunod nga henerasyon.
19 Ang imo pagkamatarong, O Dios, indi matungkad.
Makatilingala ang imo mga ginhimo;
wala gid sing may pareho sa imo.
20 Bisan ginapaeksperiensya mo ako sang madamo nga mga pag-antos, hatagan mo ako liwat sang bag-o nga kabuhi;
daw pareho ako sa patay nga buhion mo liwat.
21 Himuon mo ako nga labi pa ka dungganon,
kag lipayon mo ako liwat.
22 O Dios ko, tungod sang imo katutom dayawon ko ikaw paagi sa pagtukar sang arpa.
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw nga ginatukaran sang arpa, O Balaan nga Dios sang Israel.
23 Magahugyaw ako sa kalipay samtang nagakanta ako sang mga pagdayaw sa imo
tungod kay ginluwas mo ako.
24 Isugid ko permi ang imo pagkamatarong,
kay ang mga gusto maghalit sa akon nahuy-an kag nagsalasala.

Footnotes

  1. 71:6 ginaprotektaran mo ako: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo indi klaro.