Add parallel Print Page Options

Kanta sa Pagdayaw

33 Kamo nga mga matarong,
maghinugyaw kamo sa kalipay
tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo.
Kamo nga nagakabuhi sing husto,
nagakabagay nga dayawon ninyo siya!
Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa.
Tukari ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Kantahi ninyo siya sang bag-o nga kanta;
tukari ninyo siya sing maayo,
kag maghinugyaw kamo sa kalipay.
Kay ang pulong sang Ginoo husto,
kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo.
Naluyag ang Ginoo maghimo sang[a] matarong kag husto.
Makita sa bug-os nga kalibutan ang iya gugma.
Paagi sa pulong sang Ginoo,
nahimo ang kalangitan: ang adlaw, ang bulan, kag ang mga bituon.
Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa botelya[b] ukon ginbutang sa bodega.
Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo.
Kay sang paghambal lang niya, natuga ang kalibutan.
Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan.
10 Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon.
Wala niya ginatuguti nga madayon ang ila mga katuyuan.
11 Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan;
ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta san-o.

12 Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo.
Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya.
13 Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo.
14 Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan.
15 Siya ang naghatag sang hunahuna sa tanan nga tawo,
kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo.

16 Ang isa ka hari wala nagadaog sa inaway tungod lang sang iya madamo nga mga soldado.
Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway tungod lang sang iya puwerte nga kusog.
17 Ang mga kabayo indi masaligan nga makapadaog sa inaway.
Ang ila puwerte nga kusog indi makaluwas.
18 Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya,
nga nagasalig sa iya gugma
19 nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom.

20 Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo.
Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton.[c]
21 Nagakalipay kita tungod sa iya
kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios.[d]

22 Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon,
subong nga nagasalig kami sa imo.

Footnotes

  1. 33:5 maghimo sang: ukon, sa mga nagahimo sang.
  2. 33:7 nga daw sa ginsulod sa botelya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, nga daw sa tinumpok nga duta. Siguro ang buot silingon sini amo ang tubig sa mga panganod.
  3. 33:20 nagaprotektar sa aton: sa literal, aton taming.
  4. 33:21 sa iya, ang balaan nga Dios: sa literal, sa iya balaan nga ngalan.